>>Nazad                                                                                                           

           Sima Avramović                                                                                                                                       

Rođen je 19. jula 1950. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju u tadašnjoj VIII beogradskoj gimnaziji. Pravni fakultet u Beogradu je upisao 1969/70. godine, a diplomirao u junu 1973. sa prosečnom ocenom 9,92. Posle diplomiranja kao stručni saradnik izvodio je vežbe iz predmeta Opšta istorija države i prava i Rimsko pravo, a za asistenta-pripravnika je izabran aprila 1975. godine. U zvanje asistenta za predmet Opšta istorija države i prava je izabran 1979. godine, za docenta 1982. i reizabran 1987. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 1988. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 1993. godine.

Poslediplomske studije na Pravnoistorijskom smeru Pravnog fakulteta u Beogradu je upisao 1973/74. godine. Usmeni magistarski ispit je položio s odlikom 1975. godine, a magistarski rad Rano grčko pravo i Gortinski zakonik odbranio je 1977. godine. Doktorirao je 1981. godine sa disertacijom Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu. Od stranih jezika govori engleski, služi se nemačkim, grčkim, francuskim i italijanskim, a zna i latinski i starogrčki. Tokom 1984. godine proveo je četiri meseca u SAD (University of Maryland), kao stipendista Fulbrajtovog programa, a u okviru Onassis Public Benefit Foundation boravio je 2006. g. u Atini na jednomesečnom istraživačkom programu. Za knjigu Isejevo sudsko besedništvo u atinsko pravo nagrađen je 1990. g. na međunarodnom konkursu Premio romanistico Gerard Boulvert, a koautorski rad sa dr Obradom Stanojevićem Ars rhetorica – veština besedništva nagradjen je 2002. g. od Izdavačke kuće Službeni list SRJ kao knjiga godine. Za knjigu Rhetorike techne dobio je nagradu Univerziteta u Beogradu za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika u 2009. godini.

Pored nastave iz osnovnih predmeta Uporedna pravna tradicija i Opšta pravna istorija, izvodi i nastavu iz predmeta Retorika, kao i ispite iz Latinskog jezika. Nastavu iz pravne istorije je više godina držao i na pravnim fakultetima u Kragujevcu, Užicu, Prištini. Bio je član komisije za polaganje velikog broja usmenih magistarskih i doktorskih ispita, a učestvovao je i u mnogim komisijama za odbranu master, magistarskih i doktorskih disertacija, više desetina puta u svojstvu mentora. Na doktorskim studijama izvodi nastavu iz predmeta Zapadna pravna tradicijaAntičko grčko pravo, Državno-crkveno pravo. Na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu izvodi nastavu iz predmeta Retorika, izvodio je i nastavu na međunarodnim poslediplomskim studijama TEMPUS POGESTEI – Practical Skills, Research Methodology – Written and Oral Presentation (od 2008),  a na interdisciplinarnom master programu Univerziteta u Beogradu Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama predaje predmet Pravni položaj crkava i verskih zajednica u Evropi (od 2011)

   U periodu od 1989-1991. i 1994-1995. godine obavljao je funkciju prodekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za pravnu istoriju je bio u periodu 1996-1997 i 2000-2006 g., bio je predsednik Saveta Pravnog fakulteta u Beogradu, predsednik Upravnog odbora Pravnog fakulteta u Beogradu, kao i predsednik Upravnog odbora Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", itd. Od 2001. g. je bio šef ekspertskog tima za pravna pitanja Saveznog ministarstva vera i pripremu Zakona verskoj slobodi, radne grupe za donošenje Zakona o crkvama i verskim zajednicama 2006. g., član radne grupe za donošenje Zakona o visokom obrazovanju, 2010. godine za donošenje Izmena i dopuna tog zakona, a trenutno komisije za pripremu novog Zakona o visokom obrazovanju. Bio je član, a potom i predsednik Saveta Univerziteta u Beogradu (2009-2013), glavni i odgovorni urednik časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (2006-2013), osnivač i prvi urednik fakultetskog biltena Acta Diurnapredsednik Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije (2009-2013),  član Komisije za pomilovanja Predsednika Republike Srbije (2012-2015), itd. Obavljao je funkciju dekana Pravnog fakulteta u Beogradu od 2012 do 2018. godine

Predsednik je fakultetskog Kluba prijatelja rimskog prava i antike Forum Romanum, direktor Centra za besedništvo Institutio oratoria, osnivač i organizator obnovljenog takmičenja u besedništvu studenata Pravnog fakulteta od 1993 (u saradnji sa prof. dr Obradom Stanojevićem), član predsedništva Društva za antičke studije Srbije, član je Odbora SANU za izvore srpskog prava, predsednik Fondacije Alan Votson IG Alpbach Belgrade Honorable Member, stalni član Panela eksperata za verske slobode OSCE/ODIHR (Office for Democratic Instiututions and Human Rights), član Srpskog naučnog društva, član Matičnog odbora za društvene nauke Ministarstva prosvete i nauke, član Upravnog odbora SEELS (South East European Law Schools), predsednik je i član Komisije za dodelu godišnje nagrade Grada Beograda u oblasti društvenih nauka (2013- ), predsednik Komisije za odlikovanja Predsednika Republike Srbije (2015- ), predsednik Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela (2018- ), koordinator je projekta Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian Higher Education PESHES (Erasmus+, European Commission, 2016- ), itd.

Održao je po pozivu veći broj predavanja na mnogim univerzitetima u svetu: University St. Andrews, Scotland (1987), University College London, England (1987), Leopold Wenger-Institut, Juristische Fakultät München, Germany (1988), Johns Hopkins University, Baltimore, USA (1990), Wilkes University, Pennsylvania, USA (1990), Rutgers University, New Jersey, USA (1990), Karl-Franzens Universität Graz, Austria (1996, 2000), Aristoteles University of Thessaloniki, Greece (1999), University of Sarajevo, BiH (2005), University of Skopje, FYR Macedonia (2006), Kapodistrian University of Athens, Greece (2006), University of Vienna (2008), Austrian Academy of Sciences and University of Vienna (2011), University of Oxford, Balliol College (2011), Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (2012), University of Tokyo (2014), Aoyama Gakuin University, Tokyo (2014), Toyo University, Tokyo (2014), Lumsa University, Palermo (2016), itd.

Učestvovao je sa referatima na velikom broju međunarodnih kongresa, kao što su SIHDA – Société Internationale pour l'histoire des droits de l'antiquitè Fernard De Vissher (Namür 1985; Ferrara-Padova 1989; Amsterdam – Utrecht 1992; Oxford 1993), Symposion – Gesellschaft für griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Siena – Pisa 1988; Monterey, USA 1990; Graz 1993; Evanston, USA 2001), na brojnim tematskim međunarodnim skupovima, npr. Byzantine Law (Dikigorikos syllogos and Aristotelian University of Thessaloniki, Thessaloniki 1998), Human Rights – Ancient and Modern (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna 1996), Law and Religion in Post-Communist Europe (The University of Milan, The Institute of Ecclesiastical and Canon Law, Turin 2000), New Impulses in the Interaction of Law and Religion  (Provo, Utah – Washington, D.C., 2002), Ethische Herausforderungen an Politik, sowie an Kirchen und Religionsgemeinschaften (Konrad-Adenauer Stifftung, Cadenabbia 2003), Perspektiven des Religionsrechts (University of Bern/University of Münster, Bern 2003), Tolerance – Living with Religious Diversities (Konrad-Adenauer Stifftung, Cadenabbia 2004), Römisches Kaufrecht und sein Einfluss auf die Europäische Rechtsentwicklung (Alexander von Humboldt-Stiftung/University of Szeged School of Law, Budapest 2004), Imperium und Provinzen - Zentrale und Regionen (University of Sarajevo, 2005), Conference on Draft text for a Law on Religious Freedom for Kosovo(University of Vienna, Institute for Legal Philosophy, Law of Religion and Culture/Austrian Federal Ministry for Foreign Affairs, Vienna 2005), Panel of Experts for Toledo Guidelines on Teaching about Religion in State Schools in the OSCE Region, (OSCE/ODIHR, Toledo 2007), Forschungen zur Rechtsgeschichte in Südosteuropa (Vienna, 2008), Holy Places and Religious Institutions – Comparative legal and religious approaches (Roma, 2008), Intolerance and Discrimination against Christians (OSCE/ODIHR, Vienna, 2009), Conflict and Coexistence – Southeast Europe’s Legal Systems in the 19th and 20th Centuries (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Vienna 2011),Verfassungsgebung und Verfassungsdiskurs – Politische Praxis und Sprache in den Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert (University of Vienna 2011)Nastava pravne povijesti i metodologija pravnopovijesnih istraživanja (Pravni fakultet Zagreb 2012), Protecting the Sacred Places of the Mediterranean (Brussels, Berlaymont, 2012), 1700 godina Milanskog edikta – 1700 Years of the Edict of Milan (Nis – Naisus, 2013), Reception and Modification of Law in Social Modernization (Aoyama Gaquin University, Tokyo 2014), Transplantation and Transformation of Law (Toyo University, Tokyo 2014)Ancient Greek Law Seminar (University of Tokyo 2014), Symposion für Thomas Simon zum 60. Geburstag (University of Vienna Faculty of Law 2015), Sommerseminar Arma et Leges (Frankfurt am Mein 2015), Religious Education in Public Schools (Lumsa University, Palermo 2016)Greek Drama and Politics (University of Thessaloniki/ Komotini 2017), Territorial Disputes in Asia and Eastern Europe: A Comparative and International Law Perspective (University of California, Berkley/Dubrovnik 2017), Legal Pluralism in 19th and 20th Century (University of Belgrade 2018), kao i na mnogim domaćim naučnim skupovima.

Bio je glavni i odgovorni urednik casopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu – Belgrade Law Review (2006-2013). Sada je član Uredništva Zbornika Matice srpske za klasične studije, Intl. Editorial Board member časopisa Akropolis: Journal of Hellenic Studies, Podgorica, časopisa Comparative Legal History, Oxford, itd.

 

Knjige i monografije:

Rano grčko pravo i Gortinski zakonik (magistarski rad), Beograd 1977, 217 (daktilografisano).

Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu (doktorska disertacija), Beograd 1981, 384 (daktilografisano).

The Quantitative Analysis of the Computerised Data Bank on Disposition in Case of Death in Ancient Greek Law, University of Maryland, College Park 1984, 90 (Library of Congress Reg.No. TXY 84-170-582).

Isejevo sudsko besedništvo i atinsko pravo, Naučna knjiga, Beograd 1988 (1991), VIII+266; Službeni list SRJ, Beograd 2000 (2005), 270.

Temelji moderne demokratije, Izbor deklaracija i povelja o ljudskim pravima, Nova knjiga, Beograd 1989, 237 (str. 13-25, 47-57, 75-83, 97-103, 111-119, 125-133).

Sto pedeset godina Pravnog fakulteta 1841-1991, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1991, 196 (koautor i član Redakcionog odbora).

Pravna istorija Starog veka, Službeni list SRJ, Beograd 1992, 138.

Osnovi retorike i besedništva, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1993 (1999), 182 (koautorski sa dr Obradom Stanojevićem).

Opšta pravna istorija, I deo, Dosije, Beograd 1994 (1995, 1996, 1998), 159.

Iseo e il diritto attico, Jovene editore, Napoli 1997, 294.

Opšta pravna istorija - Stari i Srednji vek, Dosije, Beograd 1999, 363 (2000, 2001).

Аrs rhetorica – veština besedništva, Sl. list SRJ, Beograd 2002 (2003), 529,  (koautorski sa O. Stanojevićem).

Opšta pravna istorija - Stari i Srednji vek, Nomos, Beograd 2003 (2004), 239.

Opšta pravna istorija – Novi vek, Nomos, Beograd 2004, 87.

Uporedna pravna tradicija, Nomos, Beograd 2006, 319 (koautorski sa V. Stanimirovićem).

Prilozi nastanku državno-crkvenog prava u Srbiji (State-Church Law in Serbia)Pravni fakultet – Bogoslovski fakultet – JP Službeni glasnik, Beograd 2007, 250.

Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup Službeni glasnik, Edicija Pravnog fakulteta  Retorika, Beograd 2008,  526.

Uporedna pravna tradicija, Pravni fakultet 2009, 341 (koautorski sa V. Stanimirovićem).

Kako da postanem pravnik – uvod u studije prava, (koautorski sa Z. Mirkovićem), Beograd 2010, 141.

The Predicament of Serbian Orthodox Holy Places in Kosovo and Metohia -  Elements for a Historical, Legal and Conservational Understanding (koautorski sa D. Rakitić, M. Menković, V. Vasić, A. Fulgosi, B. Jokić), Belgrade 2010.

Temelji moderne demokratije, Izbor deklaracija i povelja o ljudskim pravima (koautorski, izmenjeno i dopunjeno izdanje), Zavod za udžbenikе, Beograd 2011, 548 (17-30, 119-128, 147-154, 172-177, 191-198, 353-359).

Primenjena retorika – 20 godina takmičenja u besedništvu, Beograd 2014, 188.

Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup, Službeni glasnik, Dosije, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2018,  545 (izmenjeno i dopunjeno izdanje).

Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II – Serbien Bosnien-Herzegowina, Albanien, „The Serbian Civil Code of 1844: a Battleground of Legal Traditions“, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Mein 2017, 379-482 (poglavlje u knjizi)

 

Izabrani članci:

“Gortinski zakonik” (prevod i komentar), u Lj. Kandić, Odabrani izvori iz Opšte istorije države i prava, Beograd 1977, 73-81.

“Epiklera, kadestai i epibalontes - sporne ustanove antičkog grčkog prava”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Anali PFB) 1979/5-6, 475-490.

“Novija sovjetska literatura o Istoriji države i prava robovlasničke epohe”, Anali PFB 1981/3-4, 310-319

“O podeli na javno i privatno pravo u grčkim polisima”, Anali PFB 1982/5, 821-826.

“O tzv. Epitadejevom zakonu”, Advokatura 1982/4, 56-68.

“’Grundrisse’ i Marksov koncept antičkog tipa proizvodnje i zemljišne svojine”, Anali PFB 1983/1-4, 23-39.

“Srpski prevod 'Heksabiblosa' Petra Vitkovića”, Anali PFB 1984/5, 677-691.

“Razlike u sadržini i pravnoj prirodi rimskog testamenta i tzv. testamentarne adopcije starog grčkog prava”, Anali PFB 1986/1-3, 3-13.

“Razlike u sadržini i pravnoj prirodi rimskog testamenta i tzv. legatskog testamenta starog grčkog prava”, Anali PFB 1987/1, 9-18.

“Agrarni odnosi u Gortinskom zakoniku”, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 1987/8, 21-31.

“Methodological principles of the computerised data bank in ancient Greek Law”, Afieroma ston D. S. Konstantopoulo, "Nomos", Thessaloniki 1989, 107-119.

“Primer primene kvantitativnih metoda u pravnoj istoriji”, Anali PFB 1989/2-3, 135 -148.

“’Heksabiblos’ u Vojvodini”, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj.XXXVIII, 1990/2, 273-280.

“Plaidoyer for Isaeus IX”, Symposion 1988, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Wien 1990, 41-57.

“Die ‘epiballontes’ als Erben im Gesetz von Gortyn”, Zeitschrift der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschichte, 1990/107, 363-370.

“Zatvor u atinskom pravu i Isejevo ‘katoikodomein’”, Anali PFB, 1991/1-3, 10-18.

“Adozione e strategie succesorie a Gortina e ad Atene, Response to Alberto Maffi”, Symposion 1990, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Weimar-Wien 1991, 233-239.

“La patroiokos des Lois de Gortyne: Etude linguistique, Response to Monique Bile”, Symposion 1993, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Weimar-Wien 1994, 53-60.

“Žitije i delo Aleksandra Solovjeva - velikana pravne istorije”, Naučno nasledje Pravnog fakulteta u Beogradu 1841-1941, Beograd 1994, 356-364.

“O Sterijinoj ‘Retorici’”, Jovan Sterija Popović, Prirodno pravo - Retorika, Službeni list SRJ, Beograd 1995, str. 209-229.

“Family Identity v. Human Rights”, Konstituisanje Srbije kao pravne države - Srbija u tranziciji i medjunarodna zajednica, Beograd 1996, knj. 9, 127-135.

“Nagoveštaj elemenata pravne države u atinskoj demokratiji - istorijskopravni pristup”, Pravni život 1997/12, 1343-1363.

“Elementi pravne države i individualna prava u Atini”, Pravna država u antici - pro et contra", knj. 26, Beograd 1998, 7-41 (sa uredničkim predgovorom).

“Historical Background of Kosovo Problem”, http//www.jurist.law.pitt.edu (mart 1999)

“Verska sloboda i njena zloupotreba - istorijski i aktuelni pravni aspekti”, Anali PFB 1998/4-6, 346-364.

“An Attempt at Introducing ‘Hexabiblos’ among the Serbs in Vojvodina in the 19th Century”, Byzantine Law, Proceedings of the International Symposium of Jurist, Thessaloniki 2001, 165-171.

“Relja Popović o Tribonijanu”, Zbornik Matice srpske za klasične studije 2001/3, 67-72.

Simulation of Athenian Court – A New Teaching Method, Dike, Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico (Milano) 2002/5, 187 – 194.

Pravni okviri odnosa Crkve i države u EvropiHrišćanstvo i evropske integracije, Beograd 2003, 49-56

“Church and State in Serbia”, Law and Religion in Post-Communist Europe, Leuven – Paris – Dudley, MA 2003, 295 – 310.

 “Pravno utemeljenje verske nastave u državnim školamaBilans tranzicije – pravni vidici društvenih promena u Sloveniji i Srbiji u procesu tranzicije, Maribor – Beograd 2004, 203-221.

Pravo na versku nastavu u našem i uporednom pravu, Anali PFB 2005/1, 46 - 64.

Chiesa e stato in SerbiaDiritto e religione nell'Europa post-comunista (ed. S. Ferrari, W.C. Durham Jr., E. Sewell), Bologna 2004, 395 – 414.

“Pravnoistorijski aspekti notarijata“, Javnobeležničko pravo. Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Beograd 2005, 35- – 83.

“Improvizovani govor u politici”, Izazovi političkog besedništva (urednik J. Trkulja), Hereticus 3-4/2005, 25-31.

The Rhetra of Epithadeus and Testament in Spartan LawSymposion 2001, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte Ősterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2005, 175 – 186.

 “Right to Religious Instruction in Public Schools”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – International Edition, Belgrade 1/2006, 4 – 17.

Dokle seže istorija Pravnog fakulteta u BeograduSto šezdeset pet godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (urednik M. Jovanović), Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2006, 12 – 15.

“Ustavnost verske nastave u državnim školama – res iudicata”, Anali PFB 2006/2, 251 – 257.

Das neue serbische ReligionsgesetzŐsterreiches Archiv für Recht und Religion (hsgb. H. Kalb – R. Potz – B. Schinkele), 53, 3/2006, 447-460.

Antičko poreklo savremenih principa u pravosudjuBilten Vrhovnog suda Srbije 3/2006, 127 –132.

“Clinical legal history: simulation of Athenian court - a new teaching method“Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 3-4/2006, 347 – 353.

Searching for the new law on religious freedom in SerbiaReligion and European Integration (ed. M. Polzer - S. Devetak – L. Toplak - F. Unger), European Academy of Sciences and Arts, Weimar 2006, 431-444.

Anglosaksonizacija antičkog grčkog prava, Zbornik radova Antika i savremeni svet, Beograd 2007, 11-20.

Michael Gagarin – David  Cohen, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005, XIII+480 S, u:  Zeitschrift der Savigny-Stiftung 2007/124, 426-443.

Atinski koreni savremenih procesnih principaZbornik radova Evropske ideje, antička civilizacija i srpska kultura, Beograd 2008, 10-23.

Stefano  Ferrucci, Iseo – La successione di Kiron (introduzione, testo critico, traduzione e commento), (= Studi e testi di storia antica 15), Edizioni ETS, Pisa 2005, 250 S, u: Zeitschrift der Savigny-Stiftung 2008/125, 752-758.

„Tri važne teme pri zakonodavnom uobličavanju odnosa države i crkve“, Pravni položaj crkava i verskih zajednica u Crnoj Gori danas (ur. B. Šijaković), Nikšić 2009, 47-53.

Kolektivna prava i verska sloboda u Srbiji (istorijskopravno utemeljenje)Kolektivna prava i pozitivna diskriminacija u ustavnopravnom sistemu Republike Srbije (prir. M. Jovanović), Beograd 2009, 95-118 (koautorski sa D. Rakitićem)

Beseda o Sretenjskom ustavu“, Letopis Matice srpske, god. 186, knj. 485, 4/2010, 651-660.

Sretenjski ustav – 175 godina posle, Anali PFB 1/2010, 36-65.

Tortura nad robovima-svedocima i sudski postupak u drevnoj Atini“, Istražne radnje i pomoćna sredstva u sudskim postupcima kroz povijest (ur. M. Gardaš), Osijek 2010, 1-13.

„Antičke teme u časopisu Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“, Antička kultura, evropsko i srpsko nasleđe (ur. K. Maricki-Gađanski), Beograd 2010, 19-31.

“From General Legal History towards Comparative Legal Тraditions”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review 3/2010, 20-39, dostupno na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1626756

Katoikodomeō in Isaeus, VIII 41 – Imprisonment, hybris and atimia in Athenian Law“, Zeitschrift der Savigny-Stiftung 2010/127, 261-274.

Religija i  pravo – zakletva u antičkom grčkom sudskom postupku“, Zbornik Matice srpske za klasične nauke 13/2011, 21-50.

 „Poimanje sekularnosti u Srbiji – refleksije sa javne rasprave u Ustavnom sudu Srbije“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/2011, 279-301.

Serbian Law on Religion Five Years Latter – Old Dilemma and New Challenges“, Pravo, vera, kultura – Zbornik radova sa naučnog skupa Pravo i vera, Beograd 2012, 9-14.

„Understanding Secularity in a Post-communist State: Case of Serbia“, Ősterreichisches Archiv für Recht und Religion, 59, 2/2012, 284-314 (koautorski sa Dušanom Rakitićem).   

Gnome dikaiotate – pravo, pravda i pravičnost u atinskoj sudnici“, Zbornik Pravo i pravda 2013, (prir. J. Hasanbegović), Beograd 2013, 15-37.

„Nastanak i razvitak pravnoistorijskih predmeta na Pravnom fakultetu u Beogradu“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63, 5-6/2013, 921-944.

Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti – kopija austrijskog uzora ili više od toga?“, Zbornik Srpski građanski zakonik – 170 godina (prir. M. Polojac, Z. Mirković, M. Đurđević), Beograd 2014, 13-45.

 „Serbia“, Religion and the Secular State: National Reports (eds. W. C. Durham, J. Martinez-Torron),  Madrid 2015, 599-613.

„Legal Standing and Civic Identity of Athenian Mercenaries – a Case Study”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade 3/2015, 40-55.

„Serbia“, in: Encyclopedia of Law and Religion I-V, (ed. Gerhard Robbers, W. Cole Durham), vol. IV: Europe, Brill, Leiden, 2016, 364-371

„Religious Education in Public Schools and Religious Identity in Post-communist Serbia”, Annals of the Faculty of Law in BelgradeBelgrade Law Review 3/2016, 25-56 .

“Nušić i retorika u Srbiji”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1/2017, 107-121.

„Blood-money in Homer – Role of istor in the Trial Scene on the Shield of Achilles (Il. 18, 497-508)”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 67, 5/2017, 723-756

„Homeric histor (Il. 18., 497-508), mnamon in Gortyn, pristav among the Slavs, dorzon in Albanian custom – different legal systems, similar institution“, Tokyo Classical Studies 10/2017, 115-153.

„Mixture of Legal Identities – Case of the Dutch (1938) and the Serbian Civil Code (1844)“, Annals of the Faculty of Law in BelgradeBelgrade Law Review 4/2018