Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду


prof. dr Smilja Avramov

Rođena je 15. februara 1918. godine u Pakracu, u Zapadnoj Slavoniji (tada Austrougarska). Završila je gimnaziju u Sušaku 1936. godine i upisala fakultet u Beču, ali je to školovanje prekinuo Drugi svetski rat.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1947, a doktorirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1950. godine.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu je izabrana za asistenta 1949. godine, za vanrednog profesora 1960. godine, a za redovnog profesora međunarodnog javnog prava 1965. godine. Od 1973. godine do odlaska u penziju, 1985. godine, bila je šef Katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Pored započetih studija u Beču, stručno se usavršavala i u Londonu i u SAD, na univerzitetima Harvard i Kolumbija. Predavala je po pozivu na brojnim univerzitetima u Evropi, Aziji i Americi.

Bila je dugogodišnji predsednik Jugoslovenskog udruženja za međunarodno pravo, a od 1980. do 1982. godine i svetskog Udruženja za međunarodno pravo (International Law Association - ILA). Bila je i predsednik Svetske konfederacije za mir i razoružanje (International Confederation for Disarmament and Peace) sa sedištem u Londonu, član izvršnog odbora Međunarodnog udruženja pravnika za borbu protiv nuklearnog naoružanja (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms - IALANA), član Odbora za istraživanje ratnih zločina počinjenih od strane SAD u Vijetnamu, kao i član Komiteta za pitanje nastajanja običajnog (opšteg) međunarodnog prava (Committee on Formation of Customary /General/ International Law), koji je pripremio izveštaj koji je podnet konferenciji Udruženja za međunarodno pravo održanoj u Londonu 2000. godine.

Tokom 1991. i 1992. godine je kao stučni konsultant Predsednika Republike Srbije Slobodana Miloševića učestvovala na međunarodnim konferencijama vezanim za raspad SFRJ.

Jedan je od osnivača Odbora za zaštitu Srba od Haškog tribunala, formiranog 1996. godine. Pred Haškim tribunalom je 2004. godine svedočila kao svedok odbrane u postupku protiv predsednika Slobodana Miloševića. Pomagala je timovima odbrane Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Vojislava Šešelja, Ratka Mladića i drugih haških optuženika. Bila je jedan od inicijatora i potpisnika pisma srpskih intelektualaca, pre svega pravnih stručnjaka, predsedniku Evropskog suda za ljudska prava Žan-Pol Kosti ( Jean-Paul Costa) u kome su mu skrenuli pažnju na oživljavanje nacizma i istorijskog revizionizma u Letoniji, uz apel da se sud suprotstavi toj sramnoj pojavi.

Od 1996. do 2009. godine bila je član Senata Republike Srpske.

Za svoj naučni, ali i društveni angažman dobila je brojna priznanja i nagrade u zemlji i inostranstvu. Među njima se ističu Orden Svetog Save, koji je dobila od Srpske Pravoslavne crkve 2014. godine i Sretenjskim ordenom prvog stepena za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti naučne i prosvetne delatnosti, koji joj je dodelio Predsednik Republike Srbije 2015. godine

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.