Ratko Marković

 

Rođen je 8. decembra 1944. godine u Požarevcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kruševcu, s odličnim uspehom. Na Pravni fakultet u Beogradu upisao se 1963. i diplomirao 1967, sa prosečnom ocenom 10. Usmeni magistarski ispit položio je "jednoglasno sa odlikom" 1971, a 1973. magistrirao je "jednoglasno sa odlikom" tezom pod naslovom "Pokretanje ustavnog spora o ustavnosti normativnih akata". Doktorirao je na Pravnom fakultetu "jednoglasno sa odlikom" disertacijom pod naslovom "Izvršna vlast". Na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je za redovnog profesora za predmet Upravno pravo 1985, a rešenjem Dekana od 20. aprila 1994. raspoređuje se i na radno mesto redovnog profesora za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu, u koje je zvanje bio izabran na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1984.

Bio je član redakcije Gledišta (1970-1974), sekretar redakcije Arhiva za pravne i društvene nauke (1978-1985) i zamenik glavnog i odgovornog urednika Anala Pravnog fakulteta u Beogradu (1985-1992). Od 1987-1989. bio je prodekan Pravnog fakulteta u Beogradu. Od 1985. do 1991. bio je član Komisije za ustavna pitanja Skupštine SR Srbije. U vremenu 1991-1992. bio je sudija Ustavnog suda Jugoslavije. U vremenu 1992-1996. bio je savezni poslanik u Veću građana Savezne skupštine, a od 1994-2000. bio je potpredsednik Vlade Republike Srbije. Bio je angažovan u izradi mnogih sistemskih zakona, a najneposrednije je učestvovao u pisanju Ustava Srbije od 1990, Ustava SR Jugoslavije od 1992. i Ustava Crne Gore od 1992. U stručnim časopisima objavljivao je prevode s engleskog, francuskog i ruskog jezika.

 

Objavio je 230 naučnih radova, najviše iz oblasti Ustavnog prava, a u manjoj meri iz oblasti Upravnog prava, Teorije države i Istorije države i prava.

 

 Autor je monografija

Pokretanje ustavnog spora o ustavnosti normativnih akata, Beograd, 1973, 188; Samoupravno odlučivanje u društvenim delatnostima (teorijski i praktični problemi), Beograd, 1978, 83 (sa dr Vojislavom Koštunicom); Izvršna vlast, Beograd, 1980, VIII+256. Autor je udžbenika Ustavno pravo, Beograd, 1982, 730; Upravno pravo, Beograd, 1986, 426 (sa prof. dr Pavlom Dimitrijevićem); Socijalistički samoupravni sistem SFRJ, Beograd, 1978, 609 (sa prof. dr Ilijom Vukovićem); Ustavno pravo i političke institucije, Beograd, 1995, 693 (osam izdanja); Upravno pravo, Beograd, 1995. i 2002. (str. 625).