GORAN SVILANOVIĆ

 

Rođen je 22. oktobra 1963. godine u Gnjilanu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Pravni fakultet u Beogradu upisao je 1983. godine, a diplomirao 1987. godine sa prosečnom ocenom 9,70. Asistent-pripravnik za predmet Građansko procesno pravo je od 1. februara 1989. godine. Položio je usmeni magistarski ispit na Građanskopravnom smeru Pravnog fakulteta u Beogradu i sada priprema magistarski rad.

 

Učestvovao je na savetovanju „Građanski i samoupravni sudski postupci" koje je organizovalo Udruženje pravnika Srbije, na Kopaoniku 1989. godine, sa referatom Proširenje tužbe za. utvrđenje, koji je objavljen u časopisu „Pravni život". Učestvovao je na godišnjim sastancima Jugoslovenskog udruženja za procesno pravo 1989. i 1990. godine. Belešku sa savetovanja 1989. godine objavio je u časopisu „ Arhiv za pravne i društvene nauke".

 

Pohađao je jednomesečni seminar o ljudskim pravima na Institutu za ljudska prava u Strazburu (Francuska), 1989. godine. Korisnik je stipendije Sasakawa fondacije. Boravio je mesec dana na Pravnom fakultetu u Sarbrikenu (Nemačka), 1991. godine, pripremajući materijal za izradu magistarskog rada.

 

Govori engleski i nemački jezik.