Милош Јовановић

Рођен 19. августа 1976. године у Београду. Средњошколско образовање стекао је у Петој београдској гимназији. На Универзитету Париз 1 Пантеон-Сорбона (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) дипломирао је 1999. године на Правном факултету, а 2000. године на Одсеку политичких наука Сорбоне. На истом универзитету завршио је магистарске студије из међународних односа 2001. године са радом на тему: « La reconnaissance internationale des indépendances slovène et croate » („Међународно признање словеначке и хрватске независности”), ментор професор Шарл Зоргбиб (Charles Zorgbibe).

Докторску дисертацију одбранио је у децембру 2010. године на тему: « Légitimité et légitimation du recours à la force dans l’après-guerre froide. Étude de cas: l’intervention militaire de l’OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie (1999) », („Оправданост и оправдавање употребе силе у послехладноратовском периоду. Студија случаја : Војна интервенција НАТО против Савезне Републике Југославије 1999. године”), ментор професор Шарл Зоргбиб, Универзитет Париз 1.

Од 2001. до 2005. године био је задужен за извођење вежби из Уставног права и Компаративних политичких система на Правном факултету Универзитета Париз 1 Пантеон-Сорбона. Од 2006. до 2011. године радио је на Институту за међународну политику и привреду у Београду у звању истраживача-сарадника.

Од јула 2007. године обављао је дужност саветника министра за Косово и Метохију за међународноправна питања и био је члан српске делегације у преговарачком процесу о будућем статусу Косова и Метохије вођеним под окриљем међународне посредничке Тројке. Фебруара 2008. године именован је за координатора правног тима Владе Републике Србије.

У октобру 2011. године изабран је за асистента, а у фебруару 2014. године изабран је за доцента на предметима Увод у право европских интеграција и Међународни односи на Правном факултету Универзитета у Београду.

Говори француски и служи се енглеским језиком.


РАДОВИ

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

 

ЕВРОПСКА УНИЈА

 

УСТАВНО ПРАВО

 

ОСТАЛО