Jovica Trkulja

 

Rođen je 1952. godine u Kikindi gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1975, magistrirao 1980. i doktorirao 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je radio od 1976. do 1986. godine kao asistent na Katedri za sociologiju prava. Na Katedri za javno pravo biran je za docenta na predmetu Politički sistem 1987, za vanrednog profesora 1992. i za redovnog profesora 1997. godine.

Organizovao je više desetina naučnih skupova i kao redaktor priredio  zbornike radova. Osnovao je i uređivao više časopisa (Gledišta, Srpska politička misao, Hereticus) i biblioteka. Glavni je i odgovorni urednik časopisa Hereticus, Biblioteke „Politika i društvo“ i urednik Pravne biblioteke JP „Službemni glasnik“. Šef je Katedre za javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Oblasti istraživanja: politički sistem, savremene političke ideje i institucije, ustavno pravo, problemi postkomunističke tranzicije. Iz ovih oblasti do sada je objavio knjige i članke u časopisima i zbornicima:

 

·         Aporije diktature proletarijata,  Naučna knjiga, Beograd, 1990,

·         Socijalizam na sudu istorije, Mladost, Beograd, 1990,

·         Osvajanje demokratije – ogled o postkomunizmu, IA Draganić, Beograd, 1993,

·         Suočavanje s beznađem, Čigoja, Beograd 1998,

·         Na rubu propasti, AIZ Dosije, Beograd, 1999,

·         Kroz bespuće 1-2, AIZ Dosije,  Beograd, 2002,

·         »Poricanje vladavine prava«, Ustavmnost i vladavina prva, zbornik (red. Kosta Čavoški), CUPS,  Beograd, 2000, str. 205-220.

·         »Srbija na istorijskoj prekretnici«, zbornik Revolucija i poredak, o dinamici promena u Srbiji (red. Ivana Spasić i Milan Subotić), Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2001, str. 117-128.

·         »Između autoritarizma i demokratije«, zbornik Bilans promena, Srbija – godinu dana posle (red. Jovica Trkulja), Kikinda, 2002, str. 37-50.

·         »Kraj mita o nezavisnom novinarstvu«,  zbornik (Re)konsturkcija institucija – godinu dana tranzicije u Srbiji (red. Vladimir Cvetković), Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2002, str. 469-476.

·         »Od ostrakizma do izdaje i  autokompromitacije intelektualaca«, zbornik Intelektualci u tranziciji,  (red. Jovica Trkulja), Kikinda, 2003, str. 331-346.

·         »Globalizacija kao potčinjavanje i kao šansa«, referat za naučni skup, zbornik Vreme globalizacije  (red. Miloš Knežević), Beograd, 2003,  str. 13-17.

·         »Overcoming the Evil of the Authoritarian Past by Legal Methods. From Nationalistic to Democratic Legitimacy«, u The Rule of Law, Security in the Region and Human Rights, Heinrich Boll Foundation, Regional Office Sarajevo, 2003, str. 165.169.

·         “Moderna demokratska država i tranzicija«, zbornik Država i tranzicija, (red. Jovica Trkulja),  SO Kikinda i Narodna biblioteka »Jovan Popović«,  Kikinda, 2005, str. 87-106.

·         „Umeće političkog besedništva“, Hereticus, Beograd, Vol. III (2005), No. 3-4, str. 7-24.

·         „Odnos medija i vlasti“, Hereticus, Beograd, Vol. IV (2006), No. 1-2, str. 11-27.

·         „Alternativna rešenja statusa Kosova i Metohije“, Hereticus, Beograd, Vol. V (2007), No. 3-4, str. 9-18.

·         „Dragoljub Jovanović kao narodni tribun, političar i večiti disident“, Hereticus, Beograd, Vol. V (2007), No. 3-4, str. 231-238.

·         „Rehabilitacija kao mera pravnog savladavanja autoritarne prošlosti“, Hereticus, Beograd, Vol. VI (2008), No. 3-4, str. 11-20.

·         „Aporije pravnog savladavanja autoritarne prošlosti u Srbiji“, Hereticus, Beograd, Vol. VII (2009), No. 1-2, str. 35-58, Pravna riječ – časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 18, Godina VI 2009. str.  2009. стр. 107-127.

·         „Deficiti srpske legislative o slobodi udruživanja“, zbornik Ustavno ograničenje slobode udruživanja, zbrnik (red. Bosa Nenadić i Ljubica Pavlović), Ustravni sud Republike Srbije, Beograd, 2010, str. 30-55), Hereticus, Beograd, Vol. VII (2009), No. 3, str. 28-47.

·         „Sudski proces i osuda Božidara Jakšića“, Hereticus, Beograd, Vol. VII (2009), No. 4, str. 187-194.

·         „Konfuzija u srpskom pravosuđu“, Hereticus, Beograd, Vol. VIII (2010), No. 1, str. 35-50.

·         Savremenici o Slobodanu Jovanoviću, zbornik, (red. Trkulja Jovica, Vučinić Marinko), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 430.

·         „Rehabilitacija Mihaila Đurića“, Hereticus, Beograd, Vol. VIII (2010), No. 1, str. 166-205.

·          Konfuzija u srpskom pravosuđu, Hereticus, Vol. VIII, No 1, Beograd, 2010, str.. 35-50.

·         „Kontinuitet kvarenja medijskih zakona u Srbiji“, Hereticus, vol VIII, No 2, Beograd, 2010, str.. 26-48.