Име и презиме

Данило Вуковић

Звање

Доцент

Ужа научна област

Социологија

Данило Вуковић је доцент на предмету Основи социологије права на основним студијама, учествује у извођењу наставе на мастер и докторским студијама. Бави се социологијом права, социјалном политиком и анализом јавних политика.

Самостално или у сарадњи са другим истраживачима, спровео је истраживања у следећим областима: одговорност владе и правна држава (Србија и Камбоџа, 2014 и 2015. године), законодавна делатност парламента (Србија, 2012 и 2013. године), приступ правди и бесплатна правна помоћ (Србија, 2012 и 2013. године), процес доношења закона и јавних политика (Србија, 2012 и 2013. година), правничке професије (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, 2017-2019).

Током 2014. и 2015. године користио је стипендију Лондонске школе економије и политичких наука (London School of Economics and Political Sciences-LSE) и спровео истраживање о одговорности власти и владавини права у Камбоџи.

Био је гост уредник часописа Социологија, број 4 за 2015. годину и часописа Социолошки преглед, број 2 за 2016. годину. Учествовао је у организацији две научне конференције: Деполитизовани грађани. Умрежене организације. Грађанско друштво у Србији: између оспоравања и овладавања, Београд, 2016. године и Citizens, Societies and Legal Systems: Law and Society in Central and South Eastern Europe , Београд, 2016. године.

Данило Вуковић рођен је у Београду 1974. године. Завршио је Земунску гимназију, дипломирао филозофију (1999. године), магистрирао социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (2007. године), а докторат је одбранио на Правном факултету Универзитета у Београду (2012. године). Похађао је летње школе, курсеве и семинаре у организацији Универзитета у Ослу, Вестминстер универзитета, Централноевропског универзитета, УНДП, Светске банке и др. Радио је као директор истраживачке и консултантске агенције Партнер у Бања Луци (2000-2002), директор Фонда за социјалне иновације Министарства рада и социјалне политике (2003-2008) и директор Сектора за инклузивни развој Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији (2008-2010). На Правном факултету радио је као асистент (2008-2013), а сада као доцент (од 2013). Члан је Комисије за реформу наставног и научног процеса, Тима за подршку студентима Универзитета у Београду, Савета Правног факултета и уредништва Анала. Оснивач и руководилац Центра за социолошко правна истраживања на Правном факултету Универзитета у Београду.

Академска каријера

Година

Институција

Област (тема)

Избор у звање (актуелно)

2018


/

Докторат

2012

Правни факултет Универзитета у Београду

Социологија

Магистратура/мастер

2007

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Социологија

Диплома

1999

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Филозофија

Стручна и научна усавршавања

(институција, град, држава, трајање и година)

Познавање страних језика

Енглески

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години:

Назив предмета

Врста студија

Основи социологије права

Основне студије

Социологија права

Правна култура

Мастер студије

Социологија права

Правна култура

Докторске студије

Најзначајнији радови

Књиге :

Преобликовање неолиберализма: социјална политика у Србији (социолошко-правна анализа), Нови Сад: Медитеран, 2017. године, приказ у часопису Социологија .

Основи социологије права , уџбеник, Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2017. године (коаутор Милован Митровић)

Како настају закони у Србији: улога друштвених интереса и институција у законодавном процесу , Београд, Секонс и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2013. године

Текстови у међународним часописима:

Marko Mrakovičić and Danilo Vuković (2019). “Internal” crisis of judiciary? Attitudes of members of legal proffesion in Croati and Servia towards judiciary in their countries. Politička misao, Vol. 56, No.1, 2019, str.- 75-105

Vuković, Danilo and Cvejić, Slobodan (2019). Attitudes Towards the Rule of Law in Contemporary Serbia: A Coherent Legal Culture. Jahrbuch für Ostercht Vol.60, No.1., 2019 (forthcoming)

„The Quest for Government Accountability and Rule of Law: Conflicting Strategies of State and Civil Society in Cambodia and Serbia“, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2018, 29(3): 590-602

„The Trap of Neo-patrimonialism: Social Accountability and Good Governance in Cambodia“, Asian Studies Review 42 (2018): 144-160 (коауторка Марија Бабовић) (M22)

"Social Interests, Policy Networks and Legislative Outcomes: The Role of Policy Networks in Shaping Welfare and Employment Policies in Serbia", East European Politics and Societies, February 2014, 28 (1): 5-24 (коауторка Марија Бабовић) (M22)

Текстови у међународним зборницима:

Vuković, Danilo, Valerija Dabetić and Samir Forić (2019). Serbia and Bosnia and Herzegovina, in: Abel Richard et al. (ur.): Lawyers in Society – 30 Years Later. Hart Publishing. Oxford (prihvaćen za objavljivanje).

“The Hollowing Out of Institutions: Law and Policymaking in Contemporary Serbia” In: Fekete Balays and Gardos-Orosz Fruzsina (eds.) Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited , Fankfurt am Main: Peter Lang, 2017, pp. 155-175

„Shaping Social Policies in the Western Balkans: Legal and Institutional Changes in the Context of Globalisation and Post-Socialist Transformation“ in Public Policy Making in the Western Balkans: Case Studies of Selected Economic and Social Policy Reforms , Thomas, Margo, Bojicic-Dzelilovic, Vesna (Eds.), Springer, 2015, str. 17-43 (коауторка Марија Бабовић)

Текстови у домаћим часописима:

Danilo Vuković (2019). Advokatura u Srbiji: rezultati empirijskog istraživanja. Branič, Vol. CXXX, No. 1-4 (2017)

„Capturing Resources: The Role of Professional Communities and Middle Classes In Fostering Social Reforms Within Serbia“, Sociologija, Vol. LVIII, No.2, 2016, стр. 253-279 (M24)

„О књигама и милионима: Да ли НВО могу натерати власт да одговара за своје поступке?“ Социолошки преглед, Vol. L, No.3, 2016 (M24)

„Sociology Of Law In The Region: From Histories Of Socio-Legal Thinking To New Research And Teaching Agendas“ (koautor Balázs Fekete), Sociologija Vol. LVII, No. 4, 2015, str. 549-570 (M24)

„The Role Of Civil Society In Fostering Government Accountability In Contemporary Serbia: On The Limits Of Depoliticized Social Activism“, Sociologija Vol. LVII, No. 4, 2015, str. 637-661 (M24)

“Legal Culture in Contemporary Serbia: Structural Analysis of Attitudes Towards the Rule of Law”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, Vol. 63, No.3, pp. 52-73 (M24)

„Интереси, мреже и институције – социолошко-правна анализа новог социјалног законодавства Србије“ Социологија Vol. LV, No.1/2013, стр. 25-46 (M24)

„Друштвене основе правне државе: Случај Србије“, Социолошки преглед, Vol. XLV, No. 3 (2011), стр. 421–451 (M24)

„Правна култура и примена закона“, Правни живот Vol.60, No.12, tom IV (2011), стр. 659-677 (M51)

Текстови у домаћим зборницима:

„Ка Европи и Србији благостања“ у Бабовић, Марија (ур) (2011), Социјално укључивање: концепти, политика и изазови, Београд: Секонс и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, стр. 179-203

„Како се боримо против сиромаштва и социјалне искључености“ у Бабовић, Марија (ур) 2011), Социјално укључивање: концепти, политика и изазови, Београд: Секонс и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, стр. 151-179

„Изазови обликовања социјалног режима у Србији“ у Марија Бабовић (ур.) (2010), Изазови нове социјалне политике, Београд: Секонс, стр. 193-223

„Социјална политика у новој парадигми: глобални утицаји и локални одговори““, у Светислав Табароши (ур.) (2010), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, Београд: Правни факултет, стр. 76-100

Остало:

Social Accountability in Cambodia (коауторка Марија Бабовић), London School of Economics and Political Sciences, Justice and Security Research Programme, JSRP Paper 19, August 2014, SSN 2051-0926

Најзначајнија учешћа на конференцијама


Pravosudni sustavi i pristup pravdi – pogledi iznutra (koautor Marko Mrakovčić), rad predstavljen na VII Nacionalni kongres Хrvatskog sociološkog društva: Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti, Zagreb, 11 i 12. april 2019. godine

”Politics Banned, Informalism Strengthened: Transnational Actors and the Rule of Law in Contemporary Serbia and Cambodia" и "Legal Profession in SEE: From Post-Socialist Transformation to Globalization" представљени на "Law and Citizenship Beyond The States” коју је организовала International Sociological Association – Research Committee on the Sociology of Law у Лисабону од 10 до 13. септембра 2018. године.

Attitudes Towards the Rule of Law in Contemporary Serbia: A Coherent Legal Culture? рад представљен на међународној радионици ”Rights Consciousness and Legal Cultures: Theoretical Perspectives” коју је организовао Институт за правне студије Мађарске академије наука, Будимпешта 28.024.2018.

„Critics Co-opted: Middle Classes, University Professors and Public Space in Contemporary Serbian Democracy“ рад представљен на 9th CEE Forum “Democracy, Academia and the Political” , Вроцлав, Пољска, 27-28. април 2017. године.

„The Perfect Silence - An Empirical Study on How Ignorance Lowers the Costs of Corruption in the Process of Enacting Tax Legislation“ представљен на конференцији Enterprise and Competitive Environment 2017, FairTax S pecial Session , Брно, Чешка 9-10. март 2017. године.

„Judicial Decisions and Ethnic Realities: On Judicialization of Protectorate in Bosnia and Herzegovina“ рад представљен на International conference „Society, Law, and Legal Culture“ 1-2. децембар 2016. године, Загреб.

"Hollowing Out Of Institutions: Lawmaking and Policymaking in Contemporary Serbia“ рад представљен на 8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists “Central and Eastern European socio-political and legal transition revisited – theoretical perspectives” , 22–23. април, 2016. године у Будимпешти.

„Демократска контрола власти“, рад представљен на конференцији Деполитизовани грађани. Умрежене организације. Грађанско друштво у Србији: између оспоравања и овладавања , Београд, 11. децембар 2015. године (организатори Секонс и Српско удружење за правну и социјалну филозофију)

“Resource Capturing: Middle Classes and Social and Political Reforms in Serbia”, текст представљен на конференцији Informality in Central and South Eastern Europe. Linkages Between Political and Economic Actors , Београд, 30-31 октобар 2015. године (организатори СеЦонС, Црта и Институт за социолошка истраживања)

„Social Accountability and the Rule of Law” rad predstavljen na konferenciji Citizens, Societies and Legal Systems: Law and Society in Central and South Eastern Europe , Београд, Србија, 21 новембар 2014. године (организатори Правни факултет, Мађарска академија наука и Српско удружење за правну и социјалну филозофију)

EISA (European International Studies Association) Exploratory Seminar „Bridging Formal and Informal Actors and Practices of Democratic Reforms in South-East-European Countries (IN/FORMAL)”, Рапало, Италија, 29 октобар – 3 новембар 2014. године, представљено истраживање „Social Accountability Practices and Strengthening Rule of Law in Serbia

Тренутно учешће на научним пројектима

Домаћи:

Идентитетски преображај Србије, пројекат Правног факултета Универзитета у Београду

Међународни:

Правничке професије у Југоисточној Европи, руководилац пројекта

Еразсмус + пројекат ”Интердисциплинарни кратки програми из области креирања и анализе јавних политика”, координатор за Универзитет у Београду

Чланство у стручним и научним удружењима

Српско социолошко друштво

Српско удружење за правну и социјалну филозофију

Награде и признања


Други подаци које сматрате релевантним

Данило Вуковић је члан уредништва платформе МОНС Платформе за мониторинг социјалне ситуације у Србији ( www.mons.rs) и ангажован је као истраживач и консултант на пројектима у Србији, региону бивше Југославије и Камбоџи. Резултати тих истраживања објављени у низу публикација, међу којима су и следеће:

Услуге социјалне и дјечје заштите: Приручник за полагање стручног испита , Подгорица: Министарство рада и социјалног старања, УНДП и Завод за социјалну заштиту, 2016. године (ISBN 978-9940-614-19-5)

Cambodia: A Survey of Livelihood Strategies and Expectations for the Future , Phnom Penh: The Asia Foundation, 2015, 52 strane (коатурка Марија Бабовић).

Како парламент контролише извршну власт? Извештај Отвореног Парламента о контролној улози Народне скупштине Републике Србије , Београд, 2014. године.

Упоредно истраживање локалних пружалаца услуга социјалне заштите у Србији: Конкурентност и иновативност цивилног сектора, Фондација Траг Београд, 2014. године, (коаутор Слободан Цвејић).

Компаративна анализа улоге цивилног друштва у пружању услуга социјалне заштите на Западном Балкану, Београд: АСБ, 2013. године, ИСБН 978-86-917355-0-0 (један од аутора)

Приступ правди и бесплатна правна помоћ у Србији, Београд, Секонс и Јуком, 2013. године, (један од аутора), ИСБН 978-86-83209-46-0.

Како народни посланици доносе законе? Анализа законодавне активности у Народној скупштини Републике Србије – други извештај , Београд: Отворени парламент, 2013. године.

Како народни посланици доносе законе? Анализа законодавне активности у Народној скупштини Републике Србије – полазни извештај , Београд: Отворени парламент, 2012. године.

Интернет курс Социјално укључивање који је рађен за потребе Владе Републике Србије ( www.inkluzijakurs.info ), (један од аутора), 2012. године