Logo

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

Časopis za pravne i društvene nauke

                                                                                                                             english

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu izlazi od 1953. godine, kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, a sadržaj i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik.

Od 2006. godine objavljuje se i međunarodno izdanje časopisa Anali na engleskom jeziku, radi čega je formiran Međunarodni naučni savet.

Članovi Međunarodnog naučnog saveta časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu su:
John Cerone (USA), Silvio Ferrari (Italy), Christa Jesel Holst (Germany), Thomas Koenig (USA), Peter Koller (Austria),
Janez Kranjc (Slovenija), Werner Krawietz (Germany), Ingeborg Maus (Germany), Thomas Mertens (Holland), Slobodan Milačić (France), Paul du Plessis (Scotland), Željko Šević (England),
Gerhard Thür (Аustria), Ito Tomoyoshi (Japan), Alan Watson (USA)

Ko-urednici međunarodnog izdanja od aprila 2007. godine su Sima Avramović i  Alan Watson.  Od 2013. godine ko-urednici međunarodnog izdanja su Miroljub Labus i Alan Watson.

Glavni urednik:
Miroljub Labus 

Redakcija:
Milenko Kreća, Dragan Mitrović,  Boris Begović, Milan Škulić, Miroslav Milošević, Vladimir Pavić, Vladan Petrov

Sekretari:
Bojan Spaić, Uroš Živković

 

Prodaja:
tel.3027-725 (8-15 h),
e-mail:anali@ius.bg.ac.rs

Glavni urednici Anala bili su: Mihailo Konstantinović 1953-1960, Milan Bartoš 1960-1966, Vojislav Bakić 1966-1978, Vojislav Simović 1978-1982, Obren Stanković 1982-1995, Dejan Popović 1996, Miodrag Orlić 1997-2004, Danilo N. Basta 2004-2006, Sima Avramović (2006-2013).

 

Kompletan tekst

Broj 1/2013
Broj 2/2012
Broj 1/2012

Broj 2/2011
Broj 1/2011
Broj 2/2010
Broj 1/2010
Bibliografija 1953-2008
Broj 4/2009 - posebno izdanje

Broj 2/2009
Broj 1/2009
Broj 2/2008
Broj 1/2008
Broj 2/2007
Broj 1/2007
Broj 2/2006
Broj 1/2006
Broj 2/2005

Broj 1/2005
Broj 3-4/2004
Broj 1-2/2004

Broj 3-4/2003
Broj 1-2/2003
Broj 3-4/2002
Broj 1-2/2002
Broj 1-4/2001

 

Full text

International Edition 3/2012
International Edition 3/2011
International Edition 3/2010

International Edition 3/2009
International Edition 3/2008
International Edition 2007
International Edition 2006

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.