ј

 

Билтен приновљених књига
 

 

Издавач:
Правни факултет Универзитета у Београду, Библиотека

Уредник:
Ивана Пајић библиотекар саветник, Библиотека Правног факултета у Београду

e-mail: ivana@ius.bg.ac.rs

Лектура и коректура:
Ивана Пајић

Билтен излази тромесечно у штампаној и електронској верзији

Адреса издавача и редакције: Правни факултет Универзитета у Београду, Библиотека – Бул. краља Александра 67, Београд, Србија

Web adresa: http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/Bilten.htm ● e-mail: ivana@ius.bg.ac.rs

 

2017-2 2017-3 2017-4
2017-1 2016-4 2016-3
2016-2 2016-1 2015-4
2015-3 2015-2 2015-1
2014-4 2014-3 2014-2
2014-1 2013-4 2013-3
2013-2 2013-1 2012-5
2012-4 2012-3 2012-2
2012-1 2011-4 2011-3
2011-2 2011-1 2010-4
2010-3 2010-2 2010-1
2009-5 2009-4 2009-3
2009-2 2009-1 2008-4
2008-3 2008-2 2008-1
2007-3 2007-2 2007-1
2006-4 2006-3 2006-2

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299