Bibliotečki odbor

Bibliotekom upravlja Bibliotečki odbor koga imenuje dekan Fakulteta na tri godine. Bibliotečki odbor čine po jedan nastavnik ili saradnik sa svake katedre i dva radnika Bibloteke, od kojih je jedan upravnik Biblioteke. Članovi Bibliotečkog odbora u periodu 2015-2018. su:
prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, predsednik,  prof. dr Žika Bujuklić, prof. dr Danilo Vuković, doc. dr Aleksandar Gajić, prof. dr Miloš Milošević, doc. dr Vuk Cucić, doc. dr Natalija Lukić, kao i predstavnici Biblioteke, Vanja Eror, upravnica Biblioteke i Ivana Pajić, bibliotekar.

Bibliotečki odbor je  usvojio Pravilnik o radu Biblioteke, kao i:

 

Plan rada Biblioteke za 2018. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2017. godini

Plan rada Biblioteke za 2017. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2016. godini

Plan rada Biblioteke za 2016. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2015. godini

Plan rada Biblioteke za 2015. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2014. godini

Plan rada Biblioteke  za 2014. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2013.godini

Plan rada Biblioteke  za 2013. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2012.godini

Plan rada Biblioteke  za 2012. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2011.godini

Plan rada Biblioteke  za 2011. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2010.godini

Plan rada Biblioteke  za 2010. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2009.godini

Plan rada Biblioteke  za 2009. godinu
Izveštaj o radu Biblioteke u 2008.godini

Govor prof.dr Danila Baste na svečanoj dodeli zahvalnica darodavcima Biblioteke

Plan rada Biblioteke za 2008.godinu
Izveštaj o radu Biblioteke za 2007.godinu

Plan rada Biblioteke za 2007.godinu
Izveštaj o radu Biblioteke za 2006.godinu

Plan rada Biblioteke za 2006.godinu
Izveštaj o radu Biblioteke za 2005.godinu

Plan rada za 2005.godinu.

 

Izveštaj o radu Bibliotečkog odbora

 

   

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299