Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду


Biblioteka – službe

e-mail: biblioteka@ius.bg.ac.rs


Upravnica
,  tel. 3027627

             Vanja Eror: e-mail

Zamenica upravnice

              Branka Dragosavac: e-mail

Odeljenje za rad sa korisnicima, tel 3027-735,  radno vreme 8:00 -19:00h

Vladimir Popović: e-mail
Vuk Bećković:

Služba obrade i nabavke serijskih publikacijatel. 3027-742, radno vreme 8:00 -19:00 h

Ivana Marić :  e-mail

Služba nabavke i obrade monografskih publikacija, tel. 3027-731

Autorski katalog
Ivana Pajić, autorski katalog: mail
Katarina Stefanović:  e-mail

Predmetni katalog
Viktorija Budić :  e-mail

Magacin Biblioteke, tel. 3027-626, radno vreme 8:00 -  19.00

Boro Marković : e-mail

Služba za rad sa korisnicima sa oštećenim vidom i pristup elektronskim publikacijama

 Ana Pavlović, tel 3027-628 : mail

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.