(I)          2/2010        str. 135330


  

SADRŽAJ

 

UVODNA REČ                                                                                                            137

EDITORIAL                                                                                                              138

ČLANCI

Michael Bock, Pozitivna specijalna prevencija i nove tendencije u kriminalnoj politici, sa posebnim osvrtom na Feindstrafrecht                                                                                               139
Đorđe Ignjatović, Kritička analiza stanja i tendencija u krivičnom izvršnom pravu Srbije
                    168
Milan Škulić, Starosna granica sposobnosti za snošenje krivice u krivičnopravnom smislu
                  202
Nataša Delić, Zabrana (isključenje) ublažavanja kazne u određenim slučajevima
                               228
Goran Ilić, Marginalije uz Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
                                246

PREGLEDNI ČLANCI

Vanja Bajović, Therapeutic Jurisprudence and problem-solving courts / Terapeutska jurisprudencija i
specijalizacija sudova
                                                                                          257

KOMPARATIVNI POGLED

Miroslav Scheinost, Trends in crime and organized crime in the Czech Republic / Trendovi kriminaliteta i
organizovanog kriminaliteta u Republici Češkoj
                                                                270

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Igor Vuković, 150 godina od donošenja Krivičnog zakonika Kneževine Srbije                                 286
Živko Topalović, Granične međe umišljaja i nehata (nastavak)
                                               288

PRIKAZI

Sally Simpson, Carole Gibbs, Corporate crime                                                                 315
Franz Bydlinski, Grundzüge der juristischen Methodenlehre
                                                  321