(II)           2/2011   str. 169–282


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Boštjan M. Zupančič, Ne bis in idem (zabrana ponovnog suđenja za isto delo)
la belle dame sans merci
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Đorđe Ignjatović, Pojam i etiologija nasilničkog kriminaliteta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Snežana Soković, Savremene globalne tendencije u kontroli kriminaliteta
(karakteristike, perspektive i osvrt na domaće prilike)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

Goran P. Ilić, Pravo na obrazloženu sudsku odluku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227

 

PRILOZI

Aleksandra Ilić, Prenaseljenost zatvora – fenomenološki i etiološki aspekti . . . . . . . . . . . . 245

 

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

P. Miljanić, Postanak cetinjske tamnice. Prilog srpskom kriminalnom pravu . . . . . . . . . . . 257

 

PRIKAZI

Љупчо Арнаудовски, Судски менаџмент. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Milan Škulić, Maloletničko krivično pravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Joanne Savage,The development of persistent criminality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Ulrich Sieber, Malaika Nolde, Sperrverfügungen im Internet
Nationale Rechtsdurchsetzung im globalen Cyberspace?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277