(IV)           1/2013   str. 1–116


  

SADRŽAJ

ČLANCI

 

Gregg Barak, Velike finansijske prevare na Volstritu

3

 

Gilda Scardaccione, Procena ličnosti maloletnika u maloletničkom krivičnom postupku u Italiji

13

 

Kjell Magnusson, Pojam genocida u pravu i nauci: jaz koji se širi?

27

 

Dragana Kolarić, Nova koncepcija krivičnih dela terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije

49

 

Slobodan P. Stojanović, Reperkusije slučaja „Gotovina“ na naš Zakonik o krivičnom postupku

72

PREGLEDNI ČLANCI

  Predrag Ćetković, Slovo o jeziku u srpskom pravosuđu 87

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Миленко М. Жујовић, О бележењу судских одлука кривичних 99

PRIKAZI

  Ettore Dezza, Sergio Seminara, Thomas Vormbaum, Moderne italienische Strafrechtsdenker (Moderni italijanski krivičnopravni mislioci) 107