(IV) 2/2013 str. 117–248


  

SADRŽAJ

ČLANCI

 

Zoran Stojanović, Da li je Srbiji potrebna reforma krivičnog zakonodavstva?

119

 

Đorđe Ignjatović, Normativno uređenje izvršenja vanzavodskih krivičnih sankcija u Srbiji

144

 

Milan Škulić, Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka

176

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Божидар Марковић, Основи са којих се искључује противправност
(са којих се ништи кривично дело)
235