(V)           1/2014   str. 1–120


  

SADRŽAJ

ČLANCI

 

Kristian Kühl, Pet poglavlja iz nenapisane knjige o (krivičnom) pravu i moralu

3

 

David O. Friedrichs, Kapitalističke banke kao kriminalni preduzetnici – slučaj Vol strita

18

 

Snežana Soković, Uslovni otpust – sporna pitanja i savremena normativna rešenja

35

 

Igor Vuković, Pretpostavljeni pristanak u krivičnom pravu

50

 

Saša B. Bovan, Metodski potencijali hermeneutičkog u razumevanju i primeni načela ne bis in idem

62

PREGLEDNI ČLANCI

  Veljko Delibašić, Pojedina sporna pitanja u vezi sa opojnim drogama u Krivičnom zakoniku 75
  Olga Tešović, Delo malog značaja i načelo oportuniteta krivičnog gonjenja – potreba njihovog istovremenog zakonskog regulisanja 89

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Toma Živanović, O subjektivnom („moralnom“) elementu u pojmu krivičnog dela 103

PRIKAZI

  Ljupčo Arnaudovski, Aleksandra Gruevska-Drakulevski, Penologija, I–II (prof. dr Đorđe Ignjatović) 110
  Zoran Stojanović, Krivično pravo. Opšti deo, 20. izdanje (mr Nenad Stanković) 113