(V)           2/2014   str. 121–264


  

SADRŽAJ

ČLANCI

 

Dragan Milovanović, Revisiting Societal Reaction (Labeling) by Way of Quantum Holographic Theory

121

  Malcolm D. Evans, The Criminalisation of Torture as a Part of the Human Right Framework 136
  Zoran Stojanović, Mere bezbednosti psihijatrijskog lečenja – Prinudno psihijatrijsko lečenje kao krivična sankcija 145
  Đorđe Ignjatović, Stanje i tendencije kriminaliteta maloletnika u Srbiji – Analiza statističkih podataka 173
  Milana Ljubičić, Svakodnevni život rezidenata Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu 196

PREGLEDNI ČLANCI

  Predrag Pavlićević, Taksonomije koncepata borbe protiv terorizma 212
  Jovana Sretenov, U kojoj meri DNK može pružiti čvrst dokaz? 231

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Gojko Pavlović, Saučešće 240

PRIKAZI

  Konferencija Maks-Plank grupe za „Kriminologiju Balkana (Balkan Criminology)“ (Natalija Lukić) 254