(VI)           1/2015   str. 1–117


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Sabine Gleß, Thomas Weigend, Inteligentni agenti i krivično pravo 3
  Jovan Ćirić, Genocidna namera 27
  Igor Vuković, Kauzalnost radnje pomagača u odnosu na delo izvršioca 46

PREGLEDNI ČLANCI

  Miloš Janković, Slobode i prava lica sa mentalnim smetnjama – nedostaci Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama 61
  Nikola Vuković, Zašto je nemoguće da učinilac predikatnog krivičnog dela bude „perač novca“? 81

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Јован Ђ. Авакумовић, Покушај  

PRIKAZI

  Andreas Werkmeister, Straftheorien im Völkerstrafrecht (Teorije kažnjavanja u međunarodnom krivičnom pravu) 109

IN MEMORIAM

 
  William Chambliss 114