(VIII)           1/2017   str. 1–92


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Branislav Ristivojević, Da li je novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici opredmećenje pojave tzv. bezbednosnog prava?

3

  Ranko Petrović, Irini Reljin, Uloga forenzike u otkrivanju zloupotrebe digitalne slike

22

  Miloš Janković, National Mechanisms for the Prevention of Torture within
the Wide Mandate Institutions – Focus on the Independence

44

  Milijana Buha, Pravne poteškoće u razgraničavanju krivičnog djela od
prekršаjnog djela

58

  Miodrag Ćujić, Komandna odgovornost u slučaju Ivane Matsui

72

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Ж. Јанићијевић, Кривични моменат код увреде 83