(VIII)           3/2017   str. 207–583


  

SADRŽAJ

ČLANCI

 

Claus Roxin
NORMATIVE ANSPRECHBARKEIT ALS SCHULDKRITERIUM

215

  Kristian Kühl
STRAFRECHT UND MORAL – TRENNENDES UND VERBINDENDES

230

 

Dulce M. Santana Vega
THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN EUROPE: LIGHTS AND SHADOWS

242

 

Miodrag N. Simović
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE: POSTIGNUĆA I PERSPEKTIVE 

268

 

Drago Radulović
NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA U KRIVIČNOPROCESNOM ZAKONODAVSTVU CRNE GORE
 

290
 

Vid Jakulin
KRIVIČNA DELA PROTIV BRAKA, PORODICE I DECE U KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SLOVENIJE
 

305
 

Stanko Bejatović
MERE BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA (KRIVIČNOPRAVNI ASPEKT)

315
 

Đorđe Ignjatović
KRIMINALNO POLITIČKE IDEJE U RADOVIMA PROFESORA ZORANA STOJANOVIĆA

340
 

Snežana Soković
SPORNA PITANJA IZRICANJA MERA BEZBEDNOSTI MEDICINSKOG KARAKTERA

356
 

Ivana Simović Hiber
KONTEKSTUALIZACIJA OSNOVNIH POJMOVA U IZUČAVANJU I NORMIRANJU KRIMINALITETA

373
  Milan Škulić
KRIVIČNO DELO SILOVANJA U KRIVIČNOM PRAVU SRBIJE – AKTUELNE IZMENE, NEKA SPORNA PITANJA I MOGUĆE BUDUĆE MODIFIKACIJE
393
  Dragana Kolarić
REFORMSKI PROCESI I KRIVIČNO MATERIJALNO ZAKONODAVSTVO SRBIJE
442
  Tatjana Bugarski
ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI TIMOVI KAO INSTRUMENT PREKOGRANIČNE SARADNJE U KRIVIČNIM STVARIMA
461
  Branislav Ristivojević
KADA ZDRAVSTVENA POSTANE KRIMINALNA POLITIKA: OBAVEZNA VAKCINACIJA U ODLUCI USTAVNOG SUDA RS
483
  Igor Vuković
MATERIJALNI POJAM KRIVICE IZ UGLA KRIVIČNOG PRAVA
501
  Vanja Bajović
ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA I LEGITIMNOST KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE
517
  Ivan Đokić
KRIMINALNOPOLITIČKA OPRAVDANOST INKRIMINISANJA POLNOG UZNEMIRAVANJA U REPUBLICI SRBIJI
539
  Veljko Delibašić
PRIKAZIVANJE, PRIBAVLJANJE I POSEDOVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORIŠĆAVANJE MALOLETNOG LICA ZA PORNOGRAFIJU
559
BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. ZORANA STOJANOVIĆA 571