(IX)           2/2018   str. 131–241


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Igor Vuković, Blasfemija i krivično pravo – uporedno zakonodavstvo i judikatura

133

 

Dragutin Avramović, Analiza predvidljivosti postupanja sudija – povratak mehaničkoj jurisprudenciji?

155

   

 

PREGLEDNI ČLANCI

  Slađana Jovanović, Aberratio ictus u krivičnom pravu 168
Krsto Pejović, Imovinskopravni zahtjev u sudskoj praksi

186

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Đorđe Ignjatović, Međunarodni izvori prava izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima – dokumenti Ujedinjenih nacija

197
     
IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA
  Риналд Чулић, Једна непотребна полемика о разумевању § 166. Крив. Законика 225
  Убиство, извршено клањем жртве, сачињава дело из ст II. т. 2. §. 167. Крив. зак. 227
  Један интересантан низ судских одлука о примени § 375 кз. и § 337 кз. 229
     
PRIKAZI
  D. Husak, Overcriminalization. The Limits of the Criminal Law (I. Đokić) 237
     
Zaključci i preporuke sa Konferencije o alternativnim krivičnim sankcijama 241