(X)           1/2019   str. 1106


  

SADRŽAJ

ČLANCI

  Rajko Bukvić, Koncentracioni logori – pogled na stražare

3

 

Milana Ljubičić, Nasilje mladih nad roditeljima u Beogradu: analiza dokumentacione građe

19

  Nikola Vuković, Nedopustivo procesno stanje koje su ZKP i praksa oblikovali u oblasti dokazne radnje veštačenja 37
  Jovana Banović, Ultima ratio karakter krivičnog prava u svetlu krivičnog
dela građenje bez građevinske dozvole (čl. 219a KZ)
69

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Marina Brašovan Delić, Povodom jedne odluke Ustavnog suda Republike Srbije

87
     
IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA
М. Миљковић, Критички поглед на XX главу Kазненог законика 99

PRIKAZI

 
 

Zoran Ilić, Problemi i poremećaji u ponašanju mladih i socijalna pedagogija – izazovi i stranputice (M. Maljković)

105