(X)           3/2019   str. 213–308


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Klaus von Lampe, Tackling Organized Crime: From Theory to Practice 215
  Katja Filipčić, Life Imprisonment in Slovenia 225
  Đorđe Ignjatović, Supermaks zavodi i ćelijska izolacija: Istorijat, pojmovno određenje i razlozi širenja primene 239
Natalija Lukić, Kriminalitet maloletnica u Beogradu – studija o identifikaciji podgrupa 257

ZAKONODAVSTVO I PRAKSA

Miloš Janković, Lišavanje slobode u ustanovama socijalne zaštite 278

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

Мих. П. Јовановић, Олакшавне и отежавне околности у кривичним делима 299
  ZAKLJUČCI LIX GODIŠNJEG SAVETOVANJA SUKPTP 306

IN MEMORIAM

 
  Ivana Simović Hiber (1952–2019) 307