(XI)           2/2020   str. 105–231


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Slobodan Vuković, Mobilizacija za rat u Drugom Rajhu i „Ideje iz 1914” 107
  Igor Vuković, Kolizija dužnosti kao osnov opravdanja u okolnostima pandemije 132

PREGLEDNI ČLANCI

  Darko Datzer, Eldan Mujanović, In rem contra culpam? – prošireno oduzimanje imovinske koristi u međunarodnom i bosanskohercegovačkom krivičnom pravu 145
  Milana Pisarić, Pretresanje advokatske kancelarije u Nemačkoj 165
  Natalija Živković, Dokazni značaj fotografija, audio i video snimaka koji nisu proizašli iz dokaznih radnji 180

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Božidar Marković, Nehat  

PRIKAZI

 
Gorazd Meško, Rok Hacin, The Dual Nature of Legitimacy in the Prison Environment, An Inquiry in Slovenian Prisons (Natalija Lukić) 198

BIBLIOGRAFSKI PRILOG

 
  Uvodna reč glavnog i odgovornog urednika 202
  BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA CRIMEN 2010–2019 (Viktorija Budić, Ivana Marić) 203