(XI)           3/2020   str. 233–377


  

SADRŽAJ

ČLANCI

Đorđe Ignjatović, Organizovani kriminalitet i narkotici. Uvodna razjašnjenja 235
  Sanja Milivojević, Elizabeth Marie Radulski, The “Future Internet” and Crime: Towards a Criminology of the Internet of Things 255

PREGLEDNI ČLANCI

  Suad Orlić, Sadmir Karović, Kaznenopravna zaštita maloljetnih lica od alkoholizma u Bosni i Hercegovini  272
Sergej Uljanov, Suzbijanje prekomernog ribolova 299
  Veljko Delibašić, Tijana Kostić, Pojedina sporna pitanja u vezi sa uslovnom osudom 314
  Kosara Stevanović, Social Ties Between Criminal Networks in Cocaine Trafficking in Europe 325
  Minja Blažić Pavićević, Sporazum o priznanju krivičnog dela – pojam, pravna priroda i korišćenje sporazuma o priznanju krivičnog dela kao dokaza 346

IZ ISTORIJE KRIVIČNIH NAUKA

  Никодим Милаш, Правило: „nullum crimen, nulla poena, sine lege“ у црквеном казненом праву 366

PRIKAZI

 
Vincenzo Ruggiero, Dirty Money, On Financial Delinquency (Natalija Lukić) 372