Najave

Seminar Srpskog udruženja za ekonomsku analizu prava - doc. dr Bojan Ristić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu - "Pravnoekonomski aspekti putanje ka nedostajućim smernicama za kontrolu koncentracija: primer mladog sistema za zaštitu konkurencije" - sreda 24.IV 2019., 18.00  časova, svečana sala za sednice.

 

Predavanje u okviru kursa Manjinska prava - prof. dr Tamaš Korhec, sudija Ustavnog suda Srbije - Ustavnosudska zaštita manjina, utorak, 23. april, sem. 406, 15.20

 

Forvm Romanvm - "Doktorska disertacija Laze Kostića" prof. dr Žika Bujuklić 24.04.2019. u 19:00

 

Poziv za pohađanje kursa o poslovnom pravu - Barry H. Lawrence

 

Seminar "Latest developments in the Energy Community" 9.5.2019.

 

Pristupno predavanje dr Marka Perovićа

 

Konferencija "Tax aspects of the brain drain"

 

Call for Application - Master in Public Procurement Management - 2019/2020

 

 

Pripremna nastava za upis na Fakultet

Master evropskih integracija

INTERNET KNJIŽARA

PRAVNE KLINIKE

JAVNE NABAVKE - PUBLIC PROCUREMENT

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.