OSNOVNE STUDIJE > Upis i overa semestra

Odluka o visini školarine za školsku 2016/2017 godinu (8.07.2016)
 
Struktura naknade za redovne usluge obuhvaćene školarinom na osnovnim studijama
 
Naknade za usluge koje pruža Fakultet (16.03.2017.)
 
 
 
Upis zimskog semestra školske 2016/2017. godine u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta - ostvarili najmanje 48ESPB bodova(14.10.2016)
 
Spisak studenata  za upis II godine -  budžet   (13.10.2016)
 
Spisak studenata za upis III godine -  budžet   (13.10.2016)
 
Spisak studenata za upis IV godine za budžet   (13.10.2016)
 
 
Upis zimskog semestra školske 2016/2017. godine za samofinansirajuće  (14.10.2016)
 
Upis zimskog semestra školske 2016/2017. godine za upisane 2008. godine  (14.10.2016)
 
Upis zimskog semestra školske 2016/2017. godine za upisane 2007. godine  (14.10.2016)
 
Upis zimskog semestra školske 2016/2017. godine za studente upisane pre 2006/2007. godine  (14.10.2016)  
 
Upis zimskog semestra za studente koji su položili sve ispite iz upisane godine (30.09.2016)
 
ODLUKA O SPROVOĐENJU PONOVNOG UPISA STUDENATA  KOJI SU UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2007/2008. i 2008/2009. GODINE, A NISU ZAVRŠILI STUDIJE DO KRAJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE (12.07.2016)
 

Studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija 2007. godine, koji u produženom roku (u školskoj 2015/16. godini),  ne završe studije izgubiće status studenta.

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu, lica iz stava 1. koja su u dosadašnjem toku studija ostvarili minimum 60 ESPB bodova, mogu se na lični zahtev, samo još jednom upisati na studijski program u statusu studenta koji se samofinansira i ovaj status se zadržava do kraja studija. Dužina trajanja studija određuje se u dvostrukom broju školskih godina preostalih za realizaciju ovako upisanog studijskog programa pri čemu se za svakih započetih 60 ESPB bodova računa jedna godina. O podnetim zahtevima odlučivaće dekan Fakulteta nakon završetka oktobarskog ispitnog roka 2016. godine.

Lice iz stava 1. ovog člana  koje je u toku studija ostvarilo manje od 60 ESPB bodova može da konkuriše za upis na fakultet s tim što je u obavezi da polaže prijemni ispit.

 

Student koji je upisao prvu godinu osnovnih studija školske 2008/09. godine, može na lični zahtev da produži rok za završetak studija za još jednu školsku godinu (zaključno sa oktobarskim rokom 2017. godine). Molbe se podnose prilikom upisa školske 2016/17. godine

Odluka o izboru studenata za izborni predmet (14.10.2016)