Sticanje naučnog stepena doktora nauka

Kontakt:
Ljiljana Marić, tel. 3027-677, e-mail

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30
Utorak              1
1.00-17.30
Sreda               11.00-13.30
Četvrtak           11.00-17.30
Petak               11.00-13.
30

 

O B A V E Š T E Nj A 

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.

Obaveštavaju se studenti doktorskih akademskih studija, koji su se upisali u školskoj 2016/2017. godinu, da u Odseku za master i doktorske studije mogu da preuzmu hrestomatiju za pripremu ispita iz predmeta Metodi naučnoistraživackog rada i vestine.

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih akademskih studija, da prof. dr Vladana Jončića mogu da kontaktiraju putem elektronske adrese: vjoncic@ius.bg.ac.rs