Sticanje naučnog stepena doktora nauka

Kontakt:
Miona Mina Vukanić te. 3027-677, e-mail
Ljiljana Marić, tel. 3027-677, e-mail

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30
Utorak              1
1.00-17.30
Sreda               11.00-13.30
Četvrtak           11.00-17.30
Petak               11.00-13.
30

 

O B A V E Š T E Nj A 

Predstavljanje programa volontiranja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/35 ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Miroslav Kotevski: Specifična pravna priroda Bosne i Hercegovine – održivost dejtonskog sistema“

Miloš Stanić: Pravna priroda poslaničkog mandata

 

 

 

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.