Svi studenti Pravnog fakulteta su u mogućnosti da koriste portal http://estudent.ius.bg.ac.rs i preko njega budu u toku sa informacijama od značaja za svoje studije.

 

Aktivacija naloga, odnosno kreiranje lozinke za prvo korišćenje, za estudent portal vrši se tako što se pritiskom na početnoj strani za unos korisničkog imena i lozinke zatraži promena lozinke kao u slučaju zaboravljene lozinke

Nakon toga treba popuniti formular odgovarajućim podacima:

·     korisničko ime se formira na osnovu:

1.       podataka o studijskom programu (pf – za osnovne studije, ms – za regularni master i ei – master evropskih integracija)

2.       poslednje dve cifre godini upisa

3.       3 cifre indeksa za master ili 4 cifre za osnovne studije (npr. pf150123 za osnovne, ms15123 za master, ei15123 za MEI)

·     Captcha kod sa slike s time da treba obratiti pažnju na unos malih i velikih slova

Ako ste sve dobro popunili, sistem će vam to potvrditi porukom „Uspešno ste promenili lozinku“ što je znak da vam je na elektronsku adresu koju ste ostavili u studentskoj službi stigla email poruka u kojoj se nalazi lozinka koju je sistem generisao za vas:

Ovu lozinku možete promeniti nakon uspešne prijave na sistem u odeljku Administracija/Promena lozinke

 

 

Ovo korsiničko ime i lozinka će vam omogućiti da pristupite još nekim uslugama i servisima na akademskoj mreži.

Da biste koristili Eduroam i akademsku email adresu potrebno je da u okviru estudent portala aktvirate opciju kojom potvrđujete da želite da koristite te usluge.