Zbog proslave Prvomajskih praznika, zgrada Fakulteta će biti zatvorena u periodu od  petka 28. aprila 2017. godine u 21 čas do srede 3. maja 2017. godine u 6 časova.

Odlaganje za junski ispitni rok (26.04.2017)

Obaveštavaju se studenti da u JUNSKOM  ispitnom roku 2017. godine nije moguće odlaganje ispita kod:
1. prof. dr Slobodana Marković
2.  prof. dr Dragora Hibera
3.  doc. dr Milene Đorđević

Termini za junski ispitni rok   OAS   STARI   (26.04.2017)

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SE REKLAMACIJE NA RASPORED ZA JUNSKI ISPITNI ROK 2017. GODINE MOGU IZVRŠITI NAJKASNIJE DO 5. MAJA 2017. GODINE.

Izvod iz Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu
preuzmi ceo Pravilnik >>

Studenti odabrani za praksu u III sudu (20.04.2017)

Studenti odabrani za praksu u I sudu (20.04.2017)

Aktiviranje EDUROAM usluge   (30.03.2017)

Prijava ispita za junski ispitni rok (27.03.2017)

Naknade za usluge koje pruža Fakultet (16.03.2017.)

Udžbenik Građansko procesno pravo autora prof. dr Aleksandra Jakšića još nije izašao iz štampe.
Podela ovog udžbenika se odlaže, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

Fotografije sa dodele diploma i pohvalnica možete pogledati i download-ovati  na ovom linku (otvorite u novom prozoru)

Studijske grupe

RASPORED NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU (13.02.2017)

Obaveštenje za studente IV godine u vezi predmeta Pravna praksa (17.02.2017)

Obaveštavaju se studenti treće i četvrte godine da se predavanja iz sledećih izbornih predmeta u školskoj 2016/2017. godini NEĆE održavati. Na šalteru broj I mogu da dobiju informaciju kod kojih profesora treba da se jave na konsultacije kako bi mogli polagati odabrani predmet.

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.

Odluka-visina naknada za prijavu ispita 16-17

Spisak mentorskih grupa sa imenima mentora (22.11.2016)

AKO IMATE PROBLEM SA EVIDENCIJOM PRISUSTVA NA PREDAVANJIMA, POŠALJITE MAIL SA VAŠIM BROJEM INDEKSA NA mladen@ius.bg.ac.rs

PROBLEM ĆE BITI OTKLONJEN U NAJKRAĆEM ROKU.
HVALA NA STRP
LJENJU.

 ISTO SE ODNOSI I NA ONE KOJI IMAJU OTKUCAVANJA SA STARIM KARTICAMA.

 
 
Odluka NNV  od 24.10.2016. godine  o produžetku započetih studija i korišćenje apsolventskih rokova (26.10.2016)
 
Zaključci sa sastanka Uprave fakulteta, studenta prodekana i predstavnika Studentskog parlamenta održanog 18.10.2016 (19.10.2016)
 
Odluka o visini školarine za školsku 2016/2017 godinu (8.07.2016)
 
Struktura naknade za redovne usluge obuhvaćene školarinom na osnovnim studijama
 
 
 
 
ODLUKA O SPROVOĐENJU PONOVNOG UPISA STUDENATA  KOJI SU UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2007/2008. i 2008/2009. GODINE, A NISU ZAVRŠILI STUDIJE DO KRAJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE (12.07.2016)
 
 

Odluka o izboru studenata za izborni predmet (14.10.2016)

 
Obaveštenje za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta Pravna praksa (25.10.2016)
 
 

1.  Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu Pravnog fakulteta za školsku 2016/2017. godinu, a koji u srednjoj školi nisu učili Latinski jezik u obavezi su da pre polaganja ispita iz predmeta Rimsko privatno pravo polože ispit iz predmeta Latinski jezik.

2. Prilikom određivanja rasporeda polaganja ispita raspored za ispit iz predmeta Rimsko privatno pravo biće označen kao uslovan. Aktiviranje rasporeda iz predmeta Rimsko privatno pravo vrši se na šalteru studentske službe istog ili narednog dana posle  položenog ispita iz Latinskog jezika.

 
 
Pristup i aktivacija naloga za estudent
 
Obaveštavaju se BRUCOŠI da im lozinka za estudent ne dolazi automatski na mail, nego da treba da urade Pristup i aktivaciju naloga za estudent.

Studenti koji nisu dali svoju mail adresu, za upis maila treba da se obrate Dragani Rajović na telefon 3027669 ili na mail: dragana.rajovic@ius.bg.ac.rs . Obavezno napisati  broj indeksa.

Uputstvo za popunjavanje ŠV obrasca  

 
 

Važno obaveštenje o odlaganju ispita (26.05.2016)

ODLAGANJE ISPITA STUDENT MOŽE DA IZVRŠI SAMO UKOLIKO MU JE NOVAC ZA ODLAGANJE ISPITA EVIDENTIRAN U ELEKTRONSKOJ  KASI. 

UPLATA ZA ODLAGANJE ISPITA VRŠI SE NA ŽIRO RAČUN PRAVNOG FAKULTETA BROJ : 840 -1439666 -55

 U POLJE BROJ MODELA UPISUJE SE BROJ 97

 U POLJE POZIV NA BROJ UPISUJE SE KONTROLNI BROJ. KONTROLNI BROJ ZA SVAKOG STUDENTA ŠTAMPAN JE NA NJEGOVOM ELEKTRONSKOM NALOGU.

ODLAGANJE ISPITA JE MOGUĆE NAJKASNIJE DVA DANA PRE ZAKAZANOG TERMINA, a ispiti zakazani za ponedeljak mogu se odložiti najkasnije do PETKA do 10.00 časova.

ODLAGANJE  ISPITA  PREKO ODOBRENOG BROJA KAO I ZA POSLEDNJI TERMIN ISPITNOG ROKA VRŠI SE ISKLJUČIVO UZ POTPIS PREDMETNOG NASTAVNIKA

ODLAGANJE ISPITA VRŠI SE PREKO ŠALTERA STUDENTSKE SLUŽBE DO 13.00 ČASOVA.        

 
 

Obaveštavaju se studenti koji su se za razna studentska pitanja obraćali mejlom dekanu i prodekanu za nastavu da ih u buduće mogu postavljati na mejl adresu arsenovic@ius.bg.ac.rs

 

Plan dežurstava odbora Studentskog parlamenta i studenta prodekana (30.10.2015)

Ispitni rokovi i otključavanje godine   (30.09.2015)

 

Pristup i aktivacija naloga za studentske internet servise estudent.ius.bg.ac.rs  (30.09.2015)

Važno obaveštenje o promeni režima elektronskog prijavljivanja ispita  (13.11.2014)

 

Pravilnik o organizovanju i održavanju studentskih tribina i skupova (5.01.2015.)

Pravilnik o nastavi 
 
Pravilnik o organizaciji ispita 
 
Pravilnik o ispitima na osnovnim akademskim studijama  
 
Dopuna Pravilnika o polaganju ispita na osnovnim i master studijama (2.07.2010.)
 
Pravilnik o postupku provere originalnosti studentskih radova i njihovom deponovanju u digitalnom obliku
 

Obaveštenje o pravu na izbor ispitivača (24.11.2014.)

OBAVEŠTENJE O PROMENI ISPITIVAČA

Na osnovu člana 4. stav 6. Pravilnika o organizaciji ispita student koji je kompjuterskim rasporedom raspoređen da pohađa vežbe ili stručnu grupu iz određenog predmeta kod nastavnika – ispitivača, ima pravo da u prvom ispitnom roku (po završetku semestra)  polaže ispit iz tog predmeta kod nastavnika kod koga je vežbao. Ovo pravo, uz plaćanje određene naknade, student može da ostvari samo ukoliko ima potpis nastavnika da je ispunio predispitne obaveze.

Spisak studenata koji su imaju pravo na promenu ispitivača nastavnici dostavljaju Odseku za nastavu i studentska pitanja.

 

Priznavanje ispita pri prelazu studiranja sa statuta 1993 na statut 2011 (12.07.2016)

Odluka o priznavanju ispita iz PISMENOG RADA  na II godini kao jednog od ispita...(17.10.2012.)

Nastavni plan osnovnih akademskih studija (16.11.2011.)

Obaveštenje o polaganju ispita pre redovnog roka (05.09.2011.)

 

 

Odluka o izmeni pravilnika o načinu sticanja diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (17.10.2012.)

Izmena odluke o visini naknade za sticanje diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (29.06.2010.)

Odluka o izmeni pravilnika za sticanje više školske spreme (20.05.2009.)

Pravilnik o načinu sticanja diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (1.11.2004.)

 

NOVO!!! U meniju /INFO sajta, od danas, link na kameru koja prati stanje uživo u šalter sali  (do 20 simultanih konekcija po 20 sekundi) (20.05.2015.)