Studenti koji nisu predali dokumenta za upis u školsku 2017/2018. godinu, dokumenta mogu predati ZAKLJUČNO sa 19. oktobrom 2017. godine.

 DOKUMENTA SE PREDAJU:

18.10.2017. godine od 8.00- 9.30 časova u slušaonici I
19.10.2017. godine od 8.00– 11.00 časova u slušaonici I

Student koji na svom portalu dobije informaciju da je  upisan indeks može podići lično:

16.10.2017. godine od 8.00- 10.00 časova u slušaonici I
17.10.2017. godine od 8.00- 10.00 časova u slušaonici I
18.10.2017. godine od 8.00- 9.30 časova u slušaonici I
19.10.2017. godine od 8.00–10.00 časova u slušaonici I
20.10.2017. godine od 8.00–10.00 časova u slušaonici I

OBAVEZAN DOLAZAK

 
 
 
 
 
 
STUDIJSKE GRUPE   (10.10.2017)
STUDIJSKE GRUPE IZ PREDMETA PORODIČNO PRAVO KOD DR MARIJE DRAŠKIĆ I DR SLOBODANA PANOVA, OBLIGACIONO PRAVO KOD DR DRAGORA HIBERA KAO I IZ PREDMETA TRGOVINSKO PRAVO KOD DR MIRJANE RADOVIĆ NEĆE SE ODRŽAVATI ZBOG NEDOVOLJNO PRIJAVLJENIH KANDIDATA.
STUDIJSKA GRUPA IZ PREDMETA GRAĐANSKO PRAVO – OPŠTI DEO I STVARNO PRAVO KOD DR KATARINE DOLOVIĆ BOJIĆ ODRŽAVAĆE SE PETKOM U AMFITEATRU 4 OD 17,10 ČASOVA.
 

VEŽBE   II,  III,  I  IV GODINE STUDIJA POČINJU 16. 10. 2017. GODINE  KADA POČINJE I RAD STUDIJSKIH GRUPA.

 
 

Sve čip kartice za brucoše su gotove i dele se  u kancelariji 20A od 9.00-14.00.

 
 

SVI STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA UPISANI U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI U OBAVEZI SU DA IZVRŠE PREVENTIVNI  PREGLED ( STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I ONI KOJI SE SAMOFINANSIRAJU Službeni glasnik RS br. 12/2015 ) U PROSTORIJAMA  ZAVODA ZA ZAŠTITU STUDENATA,  KRUNSKA 57 (prvi sprat  soba 1. 10).

RASPORED PREGLEDA PO DATUMU I BROJU INDEKSA

 

Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija Pravnog fakulteta za školsku 2017/2018.godinu,a koji u srednjoj školi nisu učili Latinski jezik u obavezi su da pre polaganja ispita iz predmeta Rimsko privatno pravo polože ispit iz predmeta Latinski jezik. Za ove studente Fakultet će organizovati posebnu nastavu.

Prilikom određivanja rasporeda polaganja ispita raspored za ispit iz predmeta Rimsko privatno pravo biće označen kao uslovan. Aktiviranje rasporeda iz predmeta Rimsko privatno pravo vrši se na šalteru studentske službe istog ili narednog dana posle položenog ispita iz Latinskog jezika

 

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu broj: 186/15 od 13. aprila 2016. godine studenti su obavezni da na svom profilu (e-nalogu) koji su dali (otvorili) prilikom upisa popune elektronski ŠV obrazac. Nakon potvrde unetih podataka u ŠV obrazac studenti će moći da izvrše uvid u raspored ispita za januarski ispitni rok 2018. godine koji će biti objavljen do 3. oktobra 2017. godine. Rok za aktiviranje e-portala i popunjavanje ŠV obrasca je 15. oktobar 2017. godine.

Obaveštenja o upisu studenata iz budžeta (5.10.2017)

Obaveštenja o upisu samofinansirajućih studenata (5.10.2017)

Obaveštenje za studente upisane 2008. godine (5.10.2017)

Obaveštenje za studente upisane 2009. godine (5.10.2017)

 

Odluka o sprovodjenju upisa predmeta 2017/2018  (5.10.2017)
 

Studenti mogu da koriste novi način za kreiranje raznih vrsta molbi u pdf formatu, koje će samo odštampati npr. u fotokopirnici, a nakon toga  predati studentskoj službi na šalteru. Link za web servis Molbe je  http://s.ius.bg.ac.rs/, a uputstvo za popunjavanje se nalazi na desnoj strani otvorenog linka.

 

Konkurs za stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Konkurs za kredite Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbijef

Prijave na Konkurs se primaju do 30. Oktobra 2017. Godine na šalteru br. 2 od 8 do 13 sati svakog radnog dana.

Studenti koji su korisnici istih na šalter mogu podići Obrazac 1a svakog radnog dana od 11-13 sati -  do 30.10.2017. godine uz indeks.

 

STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA UPISANI ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE, KOJI NISU U SREDNJOJ ŠKOLI UČILI LATINSKI JEZIK, DUŽNI SU DA GA POLAŽU PRE POLAGANJA ISPITA IZ RIMSKOG PRAVA. PRAVNI FAKULTET ZA OVE STUDENTE ORGANIZUJE NASTAVU.

PRIJAVLJIVANJE ZA NASTAVU IZ LATINSKOG JEZIKA VRŠI  od  6. OKTOBRA do  17. OKTOBRA 2017. GODINE. NASTAVA POČINJE 17. OKTOBRA 2017. GODINE.

NAKNADA ZA POHAĐANJE KURSA IZ LATINSKOG JEZIKA IZNOSI  10.000,00  DINARA. NAVEDENI IZNOS UPLAĆUJE SE   na žiro račun Fakulteta broj : 840 – 1439666 – 55, poziv na broj 27, a prijavljivanje će se vršiti na šalteru broj I od 8,00 do 13,00 časova. 

NAPOMENA : Prilikom prijave za pohađanje nastave studenti treba da se opredele za jedan od ponuđenih termina :

UTORAK : od 10.45  – 13.20 časova u AMFITEATRU  VI
ČETVRTAK : od 16.15 – 18.50 časova u AMFITEATRU  VII

Orijentacija za brucoše:  

1. Kako se studira?   (doc. dr Danilo Vuković i  doc. dr Nina Kršljanin)

2. Mobilnost i praktična nastava  (doc. dr Milena Đorđević)   (2.10.2017)
 

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku za I godinu  (2.10.2017)

Upis zimskog semestra za studente koji su položili sve ispite iz upisane godine studija (22.09.2017)

Obaveštenje za studente koji nisu obavili sistematski pregled u zakazanom terminu (19.09.2017)

 

Obaveštavaju se BRUCOŠI da im lozinka za estudent ne dolazi automatski na mail, nego da treba da urade Pristup i aktivaciju naloga za estudent.

Studenti koji nisu dali svoju mail adresu, za upis maila treba da se obrate Dragani Rajović na telefon 3027669 ili na mail: dragana.rajovic@ius.bg.ac.rs . Obavezno napisati  broj indeksa.

Uputstvo za popunjavanje ŠV obrasca  

 

Obaveštavaju se studenti koji su se za razna studentska pitanja obraćali mejlom dekanu i prodekanu za nastavu da ih u buduće mogu postavljati na mejl adresu arsenovic@ius.bg.ac.rs

Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta sada i na Facebook-u

 

Obaveštavaju se studenti koji zbog velikog broja izostanaka ne mogu da dobiju potpis o urednom pohađanju vežbi ili nemaju dovoljan broj časova sa predavanja, da su u obavezi da napišu molbu naslovljenu na prodekana za nastavu, koja mora da sadrži razloge izostanaka sa istih i obavezno opravdanje za period kada su bili sprečeni da prisustvuju predavanjima ili vežbama.

Isto tako podsećamo studente da potpisi moraju biti sa vežbi koje  su im kompjuterski dodeljene.

Konkurs za domove za starije godine  (15.06.2017)

Konkurs studentskog centra Beograd za prijem studenata u domove  (15.06.2017)   

 

V A Ž N O  O B A V E Š T E Nj E

1. Studenti koji su upisali prvu godinu osnovnih akademskih studija 2013/14. godine, a koji su u školskoj 2016/17. godini odslušali i ispunili sve predispitne obaveze predmeta predviđene nastavnim planom osnovnih akademskih studija u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, zadržavaju status finansiranja iz budžeta i u školskoj 2017/18. godini.

2. Studentima koji su upisali prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine, na lični zahtev biće produžen rok za završetak studija za dva semestra (zaključno sa oktobarskim rokom 2018. godine). Molbe se podnose prilikom upisa školske 2017/18. godine

3. Samofinansirajući studenti koji su odslušali i ispunili sve predispitne obaveze predmeta predviđene nastavnim planom osnovnih akademskih studija a upisali su prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2009/10. godine i kasnije, obavezni su da u školskoj 2017/18. godini upišu najmanje 37 ESPB bodova, osim ako im je do diplomiranja ostalo manje od 37 ESPB bodova.

4. Studenti upisani u prvu godinu osnovnih akademskih studija 2008. godine, koji u produženom roku (u školskoj 2016/17. godini), ne završe studije izgubiće status studenta.
U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu, lica iz stava 1. koja su u dosadašnjem toku studija ostvarili minimum 60 ESPB bodova, mogu se na lični zahtev, samo još jednom upisati na studijski program u statusu studenta koji se samofinansira i ovaj status se zadržava do kraja studija. Dužina trajanja studija određuje se u dvostrukom broju školskih godina preostalih za realizaciju ovako upisanog studijskog programa. O podnetim zahtevima odlučivaće dekan Fakulteta nakon završetka oktobarskog ispitnog roka 2016. godine.
Lice iz stava 1. ovog člana koje je u toku studija ostvarilo manje od 60 ESPB bodova može da konkuriše za upis na fakultet s tim što je u obavezi da polaže prijemni ispit.

Beograd 1. jun 2017. godine                                     IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA
 

Izvod iz Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu
preuzmi ceo Pravilnik >>

Aktiviranje EDUROAM usluge   (30.03.2017)

Naknade za usluge koje pruža Fakultet (16.03.2017.)

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.

Odluka-visina naknada za prijavu ispita 16-17

Spisak mentorskih grupa sa imenima mentora (22.11.2016)

 
 
Odluka NNV  od 24.10.2016. godine  o produžetku započetih studija i korišćenje apsolventskih rokova (26.10.2016)
 
Zaključci sa sastanka Uprave fakulteta, studenta prodekana i predstavnika Studentskog parlamenta održanog 18.10.2016 (19.10.2016)
 
Odluka o visini školarine za školsku 2016/2017 godinu (8.07.2016)
 
Struktura naknade za redovne usluge obuhvaćene školarinom na osnovnim studijama
 
 
 
 
ODLUKA O SPROVOĐENJU PONOVNOG UPISA STUDENATA  KOJI SU UPISALI PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2007/2008. i 2008/2009. GODINE, A NISU ZAVRŠILI STUDIJE DO KRAJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE (12.07.2016)
 

Odluka o izboru studenata za izborni predmet (14.10.2016)

 
Obaveštenje za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta Pravna praksa (25.10.2016)
 
 
 

Važno obaveštenje o odlaganju ispita (26.05.2016)

ODLAGANJE ISPITA STUDENT MOŽE DA IZVRŠI SAMO UKOLIKO MU JE NOVAC ZA ODLAGANJE ISPITA EVIDENTIRAN U ELEKTRONSKOJ  KASI. 

UPLATA ZA ODLAGANJE ISPITA VRŠI SE NA ŽIRO RAČUN PRAVNOG FAKULTETA BROJ : 840 -1439666 -55

 U POLJE BROJ MODELA UPISUJE SE BROJ 97

 U POLJE POZIV NA BROJ UPISUJE SE KONTROLNI BROJ. KONTROLNI BROJ ZA SVAKOG STUDENTA ŠTAMPAN JE NA NJEGOVOM ELEKTRONSKOM NALOGU.

ODLAGANJE ISPITA JE MOGUĆE NAJKASNIJE DVA DANA PRE ZAKAZANOG TERMINA, a ispiti zakazani za ponedeljak mogu se odložiti najkasnije do PETKA do 10.00 časova.

ODLAGANJE  ISPITA  PREKO ODOBRENOG BROJA KAO I ZA POSLEDNJI TERMIN ISPITNOG ROKA VRŠI SE ISKLJUČIVO UZ POTPIS PREDMETNOG NASTAVNIKA

ODLAGANJE ISPITA VRŠI SE PREKO ŠALTERA STUDENTSKE SLUŽBE DO 13.00 ČASOVA.        

 
 

Plan dežurstava odbora Studentskog parlamenta i studenta prodekana (30.10.2015)

Ispitni rokovi i otključavanje godine   (30.09.2015)

 

Pristup i aktivacija naloga za studentske internet servise estudent.ius.bg.ac.rs  (30.09.2015)

Važno obaveštenje o promeni režima elektronskog prijavljivanja ispita  (13.11.2014)

 

Pravilnik o organizovanju i održavanju studentskih tribina i skupova (5.01.2015.)

Pravilnik o nastavi 
 
Pravilnik o organizaciji ispita 
 
Pravilnik o ispitima na osnovnim akademskim studijama  
 
Dopuna Pravilnika o polaganju ispita na osnovnim i master studijama (2.07.2010.)
 
Pravilnik o postupku provere originalnosti studentskih radova i njihovom deponovanju u digitalnom obliku
 

Obaveštenje o pravu na izbor ispitivača (24.11.2014.)

OBAVEŠTENJE O PROMENI ISPITIVAČA

Na osnovu člana 4. stav 6. Pravilnika o organizaciji ispita student koji je kompjuterskim rasporedom raspoređen da pohađa vežbe ili stručnu grupu iz određenog predmeta kod nastavnika – ispitivača, ima pravo da u prvom ispitnom roku (po završetku semestra)  polaže ispit iz tog predmeta kod nastavnika kod koga je vežbao. Ovo pravo, uz plaćanje određene naknade, student može da ostvari samo ukoliko ima potpis nastavnika da je ispunio predispitne obaveze.

Spisak studenata koji su imaju pravo na promenu ispitivača nastavnici dostavljaju Odseku za nastavu i studentska pitanja.

 

Priznavanje ispita pri prelazu studiranja sa statuta 1993 na statut 2011 (12.07.2016)

Odluka o priznavanju ispita iz PISMENOG RADA  na II godini kao jednog od ispita...(17.10.2012.)

Nastavni plan osnovnih akademskih studija (16.11.2011.)

Obaveštenje o polaganju ispita pre redovnog roka (05.09.2011.)

 

 

Odluka o izmeni pravilnika o načinu sticanja diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (17.10.2012.)

Izmena odluke o visini naknade za sticanje diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (29.06.2010.)

Odluka o izmeni pravilnika za sticanje više školske spreme (20.05.2009.)

Pravilnik o načinu sticanja diplome više školske spreme i stručnog naziva pravnik (1.11.2004.)

 

NOVO!!! U meniju /INFO sajta, od danas, link na kameru koja prati stanje uživo u šalter sali  (do 20 simultanih konekcija po 20 sekundi) (20.05.2015.)