OSNOVNE STUDIJE > Ispiti
 

12.02.2018

Ispiti iz predmeta PRAVO OSIGURANjA kod profesora dr Nataše Petrović Tomić, zakazani za 12. februar 2018. godine u 9.00 časova održaće se 14. februara 2018. godien u 11.00  časova.

            Ispiti se odlažu zbog sprečenosti profesora.

 

09.02.2018

Ispiti iz predmeta PORESKO PRAVO i predmeta JAVNE FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO, kod profesora dr Dejana Popovića, zakazani za 12. februar 2018. godine u 9.00  časova održaće se

istig dana u 12.00 časova.

Vreme polaganja ispita se pomera zbog sprečenosti profesora.

08.02.2018

Ispiti iz predmeta KOMPANIJSKO PRAVO, kod docenta dr Jelene Lepetić, zakazani za 13. februar 2018. godine u 12.00 časova održaće se istog dana u 13.00 časva.

Vreme polaganja ispita se pomera  sprečenosti profesora.

07.02.2018

 

Ispiti iz predmeta PORESKO PRAVO i ispita JAVNE FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO, kod profesora dr Gordane Ilić Popov, zakazani za 8. februar 2018. godine u 10.00 i 13.00 časova održaće se 13. februara 2018. godine u 10.00 i 13.00 časova.

Ispiti se odlažu zbog bolesti profesora.

06.02.2018

Ispiti iz predmeta OSNOVI SOCIOLOGIJE PRAVO, kod docenta dr Danila Vukovića, zakazani za 9. februar 2018. godine u 10.00 časova održaće se 14. februara 2018. godine u 10 časova.

Ispiti se odlažu zbog sprečenosti profesora.

31.01.2018

Svi ispiti zakazani kod profesora dr Ljubinke Kovačević, zbog službene sprečenosti,  zakazani za 14. februar 2018. godine, održaće se 21. februara 2018. godine od 9.00  časova.