ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВЕ ДОПУНСКИХ ИСПИТА

 У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

Обавештавају се студенти мастер академских студија, који су на основу Одлуке о прецизирању услова за упис на мастер академске студије у обавези да полажу допунске испите, о испитним роковима и терминима за пријављивање допунских испита у школској 2016/2017. години:

 

Новембарски испитни рок 2016. године трајаће од 10. до 19. новембра 2016. године

Пријављивање испита обавиће се од 4. до 8. новембра 2016. године.

 

Децембарски испитни рок 2016. године трајаће од 9. до 19. децембра 2016. године

Пријављивање испита обавиће се од 1. до 5. децембра 2016. године.

 

Јaнуарски испитни рок 2017. године трајаће од 9. до 25. јануара 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 1. до 7. децембра 2016. године.

 

Фебруарски испитни рок 2017. године трајаће од 8. до 20. фебруара 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 23. до 27. јануара 2017. године.

 

Мартовски испитни рок 2017. године трајаће од 10. до 20. марта 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 20. до 24. фебруара 2017. године.

 

Априлски испитни рок 2017. године трајаће од 1. до 10. априла 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 6. до 10. марта 2017. године.

 

Јунски испитни рок 2017. године трајаће од 26. маја до 24. јуна 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 27. априла до 5. маја 2017. године.

 

Септембарски испитни рок 2017. године трајаће од 22. августа до 6. септембра 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 22. до 29. јуна 2017. године.

 

Октобарски испитни рок 2017. године трајаће од 18. до 30. септембра 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 4. до 7. септембра 2017. године.

 

Накнада за пријављивање допунског испита износи:

-          2.300,00 динара – држављани Републике Србије и Републике Српске,

-          50 евра (у динарској противвредности) – страни држављани.

 

Текући рачун Правног факултета: 840-1439666-55

Позив на број: уписати шифру модула

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2016/2017 ГОДИНУ

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2014/2015 ГОДИНУ   

 

Приликом сваког другог пријављивања испита, студенти имају могућност избора испитивача. Име и презиме жељеног испитивача уписати на пријави испита.

 

Испитна пријава за допунски испит (пријава испита за последипломске студије) купује се у књижари Факултета, а попуњену пријаву са уплатницом потребно је убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V или се може предати у Одсеку за мастер и докторске студије.

 

Напомене:

-          Допунски испити припремају се према важећој литератури за основне студије.

-          Испити предвиђени наставним планом и програмом мастер академских студија могу се полагати после положених допунских испита.

 

Београд, 26. јануар 2017. године

 

ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ