ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

 У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

 

I Обавештавају се студенти мастер академских студија о терминима за пријављивање испита у школској 2016/2017. години:

 

Јaнуарски испитни рок 2017. године трајаће од 9. до 25. јануара 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 1. до 7. децембра 2016. године.

 

Фебруарски испитни рок 2017. године трајаће од 8. до 20. фебруара 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 23. до 27. јануара 2017. године.

 

Априлски испитни рок 2017. године трајаће од 1. до 10. априла 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 6. до 10. марта 2017. године.

 

Јунски испитни рок 2017. године трајаће од 26. маја до 24. јуна 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 27. априла до 5. маја 2017. године.

 

Септембарски испитни рок 2017. године трајаће од 22. августа до 6. септембра 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 22. до 29. јуна 2017. године.

 

Октобарски испитни рок 2017. године трајаће од 18. до 30. септембра 2017. године.

Пријављивање испита обавиће се од 4. до 7. септембра 2017. године.

 

Студенти уписани на следеће модуле треба да попуне посебне испитне пријаве:

 

 1. Кривично-правни модул и Кривично-правни под-модул (испитну пријаву скинути овде)
 2. Међународно-правни модул    (испитну пријаву скинути овде)
 3. Правно-економски модул    (испитну пријаву скинути овде)
 4. Пословно-правни модул, под-модул Право привредних друштава  (испитну пријаву скинути овде)
 1. Пословно-правни модул, под-модул Право интелектуалне својине   (испитну пријаву скинути овде)
 1. Пословно-правни модул, под-модул Међународно пословно право  (испитну пријаву скинути овде)
 1. Јавно-правни модул, под-модул Радно и социјално право  (испитну пријаву скинути овде)

 

Студенти уписани на преостале модуле попуњавају стару испитну пријаву.

(испитну пријаву скинути овде)

 

Испитне пријаве могу се преузети и у боксу поред канцеларије Одсека за мастер и докторске студије, а попуњене пријаве потребно је убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V.

 

Накнаде за пријављивање испита су:

-          држављани Републике Србије и Републике Српске - 5.000,00 динара по испиту,

-          страни држављани - 100 евра (у динарској противвредности) по испиту.

 

Текући рачун Правног факултета: 840-1439666-55

Позив на број: уписати шифру модула

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2016/2017 ГОДИНУ

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2014/2015 ГОДИНУ   

¨      Студенти уписани школске 2016/2017. године не плаћају прва два пријављивања испита.

¨      Студенти који су школске 2016/2017. године извршили поновни упис не плаћају накнаду за прво пријављивање испита.

¨      Студенти уписани школске 2015/2016. године плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

¨      Студенти који су школске 2015/2016. године извршили поновни упис, а којима је одобрено продужење рока за завршетак студија у школској 2016/2017. години, плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

¨      Студенти уписани школске 2014/2015. године, којима је одобрено продужење рока за завршетак студија у школској 2016/2017. години, плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

Напомене:

 • Студенти уписани школске 2016/2017. године могу да пријаве само испите из предмета за које су одслушали предавања/консултације.
   

 • Испитне пријаве, за кандидате који плаћају испите, уз које није достављена признаница о уплати накнаде, неће бити узете у обзир.

 

II Обавештавају се студенти мастер академских студија о терминима пријављивања тема завршног рада у школској 2016/2017. години:

 

За јaнуарски испитни рок 2017. године:

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 1. до 7. децембра 2016. године.

 

За фебруарски испитни рок 2017. године:

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 23. до 27. јануара 2017. године.

 

За априлски рок 2017. године:

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од  6. до 10. марта 2017. године.

 

За јунски рок 2017. године:

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 27. априла до 5. маја 2017. године.

 

За септембарски рок 2017. године:

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 22. до 29. јуна 2017. године.

 

За октобарски рок 2017. године:

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 4. до 7. септембра 2017. године.

 

Попуњене пријаве завршног рада (пријаву завршног рада скинути овде) примају се у Одсеку за мастер академске студије или се могу убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V.

 

За пријаву и одбрану мастер рада студенти уплаћују накнаду:

-          држављани Републике Србије и Републике Српске - 10.000,00 динара,

-          страни држављани - 250 евра (у динарској противвредности).

 

Текући рачун Правног факултета: 840-1439666-55

Позив на број: уписати шифру модула

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2016/2017 ГОДИНУ

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНУ

ШИФРЕ ПЛАЋАЊА ЗА МОДУЛЕ ЗА 2014/2015 ГОДИНУ

 

 Студенти уписани на мастер академске студије у школској 2016/2017. години не плаћају накнаду за пријаву и одбрану завршног мастер рада само ако пријаву поднесу у текућој школској години, закључно са пријавом за октобарски рок.

 

 

Београд, 26. јануар 2017. године

 

ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ