УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

03 број :  ____________       

_________ 20 ________ године

Б е о г р а д

 

 

На основу члана 21. Статута Правног Факултета Универзитета у Београду, доносим

 

 

ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ

 

 

О ВИСИНИ НАКНАДА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

ЗА СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ ВИШЕ ШКОЛСКЕ СПРЕМЕ И СТРУЧНОГ НАЗИВА ПРАВНИК

 

 

Члан 1.

 

          Студент којки поднесе захтев за стицање дипломе више школске спреме плаћа накнаду у износу од 25.000,00 динара. Одлука о одобрењу захтева за стицање више школске спреме важи две године.

 

Члан 2.

 

          Студенту који не стекне диплому у предвиђеном року од две године може се одобрити продужење рока за стицање дипломе за годину дана уз накнаду од 12.500,00 динара.

 

          У наведени износ укључени су трошкови издавања уверења и дипломе о вишој школској спреми.

 

Члан 3.

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

  

 

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

 

                                                                                                                                           Професор др Мирко Васиљевић