OSNOVNE STUDIJE > Krediti i stipendije

Objavljena je Privremena lista korisnika stipendije i kredita Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za 2017/18. godinu. Lista se nalazi na tabli 37 i 38 (prekoputa slušaonice I) i možete je pogledati ovde >>

Studenti koji žele da ulože prigovor na Privremenu listu, mogu to učiniti na Obrascu za prigovor, koji se može skinuti sa sajta Unikredit banke i priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu  čega se smatra oštećenim za određeni broj bodova i predati na šalter 2 od 8 – 13 sati svakog radnog dana, najkasnije do 11. Decembra 2017. godine.

Studenti koji prvi put koriste stipendiju ili kredit Ministarstva prosvete moraju otvoriti tekući račun kod Unikredit banke DOO Beograd, radi realizacije uplate mesečnih rata kredita i stipendija (obavezan je indeks i lična karta).

Svi korisnici kredita koji ove godine PRVI PUT primaju kredit ili su prešli sa stipendije na kredit, u obavezi su da do 11.12.2017. godine dostave overen Obrazac 6, menicu i kopiju lične karte žiranta ili elektronski očitanu ako je čipovana i predaju na šalter br. 2 od 8 do 13 sati svakog radnog dana.

Obrazac 6 možete skinuti ovde>> ili sa sajta Unikredit banke DOO Beograd ili preuzeti na Fakultetu - šalter 2.