Poslediplomske magistarske studije

Kontakt:
Jelena Tešić i Ljiljana Marić, tel. 3027-677, e-mail

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak     11.00-13.30
Utorak             1
1.00-17.30
Sreda              11.00-13.30
Četvrtak           11.00-17.30
Petak              
11.00-13.30

 

O B A V E Š T E NJ A