ОБАВЕШТЕЊЕ

за магистре правних, правно-економских, правно-социолошких и

правно-политичких наука

 

 

 

Кандидати који су завршили магистарске студије могу да се пријаве за упис у трећу годину докторских студија одговарајуће уже научне области, уз могућност да део последипломских магистарских студија буде признат за део студијског програма докторских студија (образац пријаве).

 

            Кандидати којима је одобрена тема докторске дисертације, а који до 30. септембра 2016. године докторску дисертацију не одбране, могу се уписати у трећу годину докторских студија из уже научне области којој припада одобрена тема докторске дисертације, при чему ће се сматрати да су испунили обавезе предвиђене студијским програмом докторских студија за прву и другу годину студија (образац захтева за обнову теме).

 

 

Београд,                                                                        ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

23. септембар 2016. године