Master akademske studije prava

Kontakt:
Jelena Tešić i Ljiljana Marić, tel. 3027-677, e-mail

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30
Utorak              1
1.00-17.30
Sreda               11.00-13.30
Četvrtak           11.00-17.30
Petak               11.00-13.
30

_____________________________________________________________________________________________________

ŠIFRE PLAĆANJA ZA MODULE ZA 2016/2017 GODINU

ŠIFRE PLAĆANJA ZA MODULE ZA 2015/2016 GODINU

ŠIFRE PLAĆANJA ZA MODULE ZA 2014/2015 GODINU 

ŠIFRE PLAĆANJA ZA MODULE ZA 2013/2014 GODINU

TEKUĆI RAČUN PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU 840-1439666-55

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

OBAVEŠTENJA

Obaveštavaju se studenti Krivično-pravnog modula, master akademskih studija, da će se ispit iz predmeta Krivično pravo (materijalno) kod prof. dr Zorana Stojanovića zakazan za četvrtak, 06. aprila 2017. godine u 14.00 časova,  održati u ponedeljak 10.aprila 2017. godine u 14.00 časova.
Mole se studenti da prvo polažu ispit krivično pravo (procesno) kod prof. dr Gorana Ilića 06.aprila 2017. godine u 17.00 časova.

Obaveštavaju se studenti pod modula Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije, master akademskih studija, da će se ispit iz predmeta Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije kod prof. dr Zorana Stojanovića zakazan za četvrtak, 06. aprila 2017. godine u 14.00 časova, održati u ponedeljak 10.aprila 2017. godine u 14.00 časova.

Obaveštavaju se studenti Krivično-pravnog modula, master akademskih studija, da će se ispit iz predmeta Međunarodno krivično pravo kod prof. dr Zorana Stojanovića zakazan za četvrtak, 06. aprila 2017. godine u 14.00 časova, održati u ponedeljak 10.aprila 2017. godine u 14.00 časova.

Raspored ispita za aprilski ispitni rok

Mole se studenti:

  1. Aleksandar Jovanović ( 2014-216 )
  2. Ivana Radosavljević ( 2015-59 )
  3. Petar Delić ( 2015-95 )
  4. Sara Necić ( 2015-240 )
  5. Dušan Nedeljković ( 2015-299
  6. Nenad Babić ( 2015-361 )

da se jave Odseku za master i doktorske akademske studije radi regulisanja prijave ispita za aprilski ispitni rok 2017. godine (neplaćena prijava ispita) od 22. do 29. marta 2017. godine.

Raspored nastave na master studijama u letnjem semestru 2016/2017

Dr. Magdalena Rutkowska-Sowa, Faculty of Law – University of Bialystok (Poland) will hold two lectures:
EU and Polish trademark law, Wednesday, March 29, from 17:10 to 20:00 in the Conference room
Intellectual property commercialization, Thursday, March 30, from 17:10 to 20:00 in the Conference room


 

 

Konkurs za doktorske studije - Stipendija Univerziteta u Torinu

Stipendije Fondacije Konrad Adenauer formular

Studiranje u Koreji

Тhe Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2017/2018

Mobilnost u Engleskoj, Austriji,  Nemačkoj, Poljskoj i Italiji
 

Master program evropskog i internacionalnog prava na Europa  Institut, Saarland University


Važno obaveštenje – obavezno kreiranje naloga za elektronsku evidenciju studenata
 

Studenti master akademskih studija, koji imaju poteškoce pri kreiranju naloga za elektronski servis estudent, treba da dostave validnu e-mail adresu Odseku za master i doktorske studije na e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

Ispitni rokovi i prijave ispita i tema završnog rada  u školskoj 2016/2017. godini  - cela školska godina

Ispitni rokovi i prijave dopunskih ispita u školskoj 2016-2017

Overa i upis semestra u školskoj 2016/2017. godini
 

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.

Spisak izrađenih diploma   (do 7.10.2016)

 

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih akademskih studija, da prof. dr Vladana Jončića mogu da kontaktiraju putem elektronske adrese: vjoncic@ius.bg.ac.rs

 

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija da je Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta na sednici od 25. marta 2013. godine donelo zaključak da se završni master rad predaje Odseku za master i doktorske studije u tri štampana (mekani kartonski povez) i dva elektronska primerka (CD).
Zaključak Nastavno-naučnog veća će se primenjivati od 13. maja 2013. godine.

 

 

Program i literatura