Master evropskih integracija

Kontakt:
Jelena Tešić i Jasmina Alibegović, tel. 3027-677, e-mail

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30
Utorak              1
1.00-17.30
Sreda               11.00-13.30
Četvrtak           11.00-17.30
Petak               11.00-13.
30


 

OBAVEŠTENJA

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

 PRAVNI FAKULTET OBJAVLJUJE
 

KONKURS ZA UPIS NA
 
MASTER AKADEMSKE STUDIJE -
 MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA
 za školsku 2013/2014. godinu

 


 

Master studije - MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA (MASTER IN EUROPEAN INTEGRATION) – realizuju se na engleskom jeziku, traju 30 nedelja i vrednuju sa 60 ESPB. Dokaz o znanju engleskog jezika je neophodan. 

           Pravo upisa imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (prijavu na konkurs preuzeti ovde), kao i kandidati koji su ove studije završili na nekom drugom pravnom ili srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka (prijavu na konkurs preuzeti ovde), ukoliko se nastavni planovi i programi tih fakulteta podudaraju sa nastavnim planom i programom Fakulteta, uz poštovanje uslova i procedura za upis na master akademske studije (pogledati Odluku o upisu na master akademske studije kandidata koji nisu završili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu).  

Studenti koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 180 ESPB bodova takođe mogu da upišu ovaj master program (prijavu na konkurs preuzeti ovde), a uslovi za upis mogu se naći na sajtu pogestei.ius.bg.ac.rs (Master in European Integration / Main Rulebook, član 14).  

            Kandidati koji su osnovne studije završili na drugim fakultetima društveno-humanističkih nauka (u zemlji ili inostranstvu), kao što su ekonomski, filološki, filozofski, fakultet političkih nauka, fakultet za bezbednost i dr., za upis na Master evropskih integracija (Master in European Integration) imaju obavezu da polože diferencijalne ispite. (Main Rulebook, član 5). 

            Nastavu drže profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji s gostujućim predavačima s evropskih univerziteta. 

Nastava se izvodi na engleskom jeziku. 

Prijave na konkurs primaće se od 25. septembra do 7. oktobra 2013. godine (za kandidate koji žele da konkurišu za finansiranje iz budžeta Republike Srbije), odnosno do 25. oktobra 2013. godine.  

            Školarina iznosi 140.000,00 dinara, a plaća se u 3 rate. Školarina za studente iz regiona je 168.000,00 dinara, a za strane studente 2.000,00 evra. 

            Sve informacije o ovim  studijama nalaze se na zvaničnom sajtu Fakulteta www.ius.bg.ac.rs, kao i na pogestei.ius.bg.ac.rs, ili se mogu dobiti na telefon 30 27 677, kao i na  kontakt mejlove: tempus@ius.bg.ac.rs, dragicav@ius.bg.ac.rs .