Master evropskih integracija

Kontakt:
Jelena Tešić i Ljiljana Marić, tel. 3027-677, e-mail

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30
Utorak             
11.00-17.30
Sreda               11.00-13.30
Četvrtak           11.00-17.30
Petak               11.00-13.
30

_____________________________________________________________________________________________________

 

OBAVEŠTENJA

 

Raspored - februarski rok 2017/18

Ispitni rokovi i prijave ispita i tema završnog rada  u februarskom roku šk. 2017/2018-MEI. godine

Raspored diferencijalnih ispita za januarski ispitni rok

Ispitni rokovi i prijave dopunskih ispita u školskoj 2017-2018-MEI - januar i februar

Mobilnost u Finskoj

Mobilnost u Švedskoj

Raspored dopunskih ispita za decembarski ispitni rok

Konkurs Zadužbine Andrejević 

Obaveštenje o ponovnom upisu na master studije MEI (za generacije 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 И 2014/2015)

Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija – master evropskih integracija za studente upisane školske 2015/2016. godine i studente koji su u školskoj 2016/2017. godini izvršili ponovni upis

Obaveštenje o upisu na master evropskih integracija

Obaveštenje o uslovima upisa na Master evropskih integracija za kandidate koji su završili specijalističke studije „Pravo Evropske unije – evropsko pravo“

Studije za sticanje francuske državne diplome master 2 iz oblasti evropskih studija  srpski   francuski  

Kursevi koji su predviđeni za školsku 2017/2018 godinu

Spisak izrađenih diploma - do 18.5.2017 

Važno obaveštenje – obavezno kreiranje naloga za elektronsku evidenciju studenata
Studenti master akademskih studija, koji imaju poteškoce pri kreiranju naloga za elektronski servis estudent, treba da dostave validnu e-mail adresu Odseku za master i doktorske studije na e-mail: pds@ius.bg.ac.rs.

Master program evropskog i internacionalnog prava na Europa  Institut, Saarland University

Obaveštavaju se studenti da potrebne publikacije mogu rezervisati putem mejla biblioteka@ius.bg.ac.rs. Građa rezervisana do 10 časova, se može podići istog dana od 12 do 18 časova. Rezervacija važi dva dana, nakon toga se publikacije vraćaju u magacin. Može se poručiti najviše 10 jedinica putem mejla. U mejlu navesti ime, prezime i broj indeksa.

Semester verification and enrollment

Examination terms and registering exams and master thesis themes in the academic year 2016/2017

Examination terms and registering exams for  differential exams in the academic year 2016/2017

RELEVANT INFORMATION REGARDING ACADEMIC YEAR 2016/17