Rед.

Бр.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ФАКУЛТЕТ у школској 2017/2018. години

ДИНАРА

 

1.

СТУДЕНТИ СУ ОСЛОБОЂЕНИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ОВЕРУ ОБРАЗАЦА КОЈИМА РЕГУЛИШУ                                      

      - УЧЛАЊЕЊЕ У СТУДЕНТСКУ ЗАДРУГУ

      -  ПРАВO НА ПЕНЗИЈУ

      - СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ ДОМ                         - ВИЗЕ

      - КРЕДИТ  ИЛИ СТИПЕНДИЈУ                                 - ЗДРАВСТВЕНО  И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

 

 

-

2.

УПИС   I, II, III, IV    ГОДИНЕ САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ( у цену школарине су урачунати сви уџбеници и три  пријављивања испита из сваког предмета уписане године студија

95.000,00

 

3.

УПИС   I, II, III, IV    ГОДИНЕ СТУДЕНТИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

   2.100

4.

СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ ВИШЕ ШКОЛСКЕ СПРЕМЕ И УВЕРЕЊЕ О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ И ДИПЛОМА

25.000,00

5.

ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА СТИЦАЊЕ ДИПЛОМЕ О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

12.500,00

6.

ТРОШКОВИ СТУДИЈА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ АПСОЛВЕНТИ који студирају по наставном плану  из 1993 године

 10.000,00

7.

НАКНАДА ЗА ПОНОВАН УПИС ГОДИНЕ ЗА  СТУДЕНТЕ  који студирају по наставном плану  из 1993 године  

 50.000,00

8.

ПРЕЛАЗ СА ДРУГИХ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА 

  9.000,00

9.

ПРЕЛАЗ СА ДРУГИХ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА упис у статусу самофинансирајућег

 95.000,00

10.

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГИХ ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА по испиту                     

  2.000,00

11.

ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА  по испиту

  2.500,00

12.

ПРОМЕНА НАСТАВНЕ ГРУПЕ

  1.500,00

13.

НАКНАДНА ОВЕРА СЕМЕСТРА 

  2.200.00

14.

НАКНАДАН УПИС 

  2.700,00

15.

ПРИЈАВА ИСПИТА  I, II, III,IV -  година - прве две пријаве испита  бесплатне  треће пријављивање

     800,00

16.

ПРИЈАВА ИСПИТА  I, II, III -  година - за четврто и свако даље пријављивање  

  1.000,00

17.

 

 

18.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА апсолвенти за прве три пријаве испита

  1.000,00

19.

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА апсолвенти за четврто и свако даље пријављивање

1.200,00

20.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ПРЕД КОМИСИЈОМ

  1.500,00

21.

ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА ( до почетка испитног рока )

     700,00

   22.

ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА У ТОКУ ИСПИТНОГ РОКА

  1.200,00   

23.

ПРОМЕНА ИСПИТИВАЧА ДО ПОЧЕТКА ИСПИТНОГ РОКА ( за студенте који имају право на промену испитивача )

  1.000,00

24.

ПРОМЕНА ИСПИТИВАЧА У ТОКУ ИСПИТНОГ РОКА ( за студенте који имају право на промену испитивача )

  2.000,00

 

25.

НАКНАДНА ПРИЈАВА ПО ИСПИТУ

  2.000.00

+цена испита

26.

ДУПЛИКАТ ИНДЕКСА :              -      I       ГОДИНА   

-          II      ГОДИНА

-          III     ГОДИНА

-          IV     ГОДИНА

  1.500,00

  1.900,00

  2.200,00

  2.500,00

27.

ИСПИСНИЦА ( као дупликат индекса   по годинама студија )         

 

28.

ОВЕРА ОБРАЗАЦА  ( АКО СЕ ЊИМА НЕ РЕГУЛИШУ ПИТАЊА ИЗ ТАЧКЕ 1 )

     500,00

29.

ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС

     500,00

30.

УВЕРЕЊЕ  О ДИПЛОМИРАЊУ, ДИПЛОМА И ДОДАТАК ДИПЛОМЕ  уплаћују на жиро рачун факултета

  5.000,00

31.

ДУПЛИКАТ УВЕРЕЊА О ДИПЛОМИРАЊУ И УВЕРЕЊА О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

  1.300,00

32.

ДУПЛИКАТ ДИПЛОМЕ И ДИПЛОМЕ О ВИШОЈ ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ

  3.500,00

33.

ДУПЛИКАТ ДОДАТКА ДИПЛОМИ

  2.500,00

34.

ДУПЛИКАТ ИСПИСНИЦЕ

  1.300,00

35.

УВЕРЕЊЕ БИВШИМ СТУДЕНТИМА

  1.500,00

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМЕ: ОБРАСЦИ ИЗ СКРИПТАРНИЦЕ, ПОТВРДА ИЗ БИБЛИОТЕКЕ, ИНДЕКС И УПЛАТА.

 

18.12.2017. године