О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОНОВНОМ УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

У складу са чланом 90, став 1, алинеја 2 Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 186/2015), обавештавају се студенти који су уписали мастер академске студије у школској 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. години, а престао им је статус студента на основу одредаба члана 109, став 1, тачка 4 Закона о високом образовању и члана 69, став 1, тачка 1 Статута Правног факултета Универзитета у Београду, да се могу само још једном уписати на исти студијски програм ако су у току студија по основу претходног уписа остварили 30 ЕСПБ (положен обавезни - 20 ЕСПБ и један изборни - 10 ЕСПБ предмет).

 

Кандидатима који се по овом основу упишу биће признати претходно остварени ЕСПБ бодови.

 

Упис ће се вршити од 6. до 10. новембра 2017. године у складу са радним временом Одсека за мастер и докторске студије.

 

Документа потребна за упис:

-      захтев;

-      нови индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и две фотографије величине 35 х 45 мм (не из аутомата, не лепити фолију преко фотографије);

-      један пријавни лист (образац ШВ-20);

-      признаница о уплати накнаде за упис:

 

§ држављани Републике Србије и држављани Републике Српске уплаћују износ од 20.000,00 динара,

§ страни држављани уплаћују износ од 400 евра у динарској противвредности.

§ прво пријављивање преосталог испита се не плаћа.

 

По извршеном поновном упису, сви студенти морају да попуне електронски ШВ-образац користећи се налогом за електронску евиденцију студената.

           

С обзиром на то да се при поновном упису добија нови број индекса, потребно је креирати нови е-налог. Информације се налазе на интернет страници Факултета www.ius.bg.ac.rs/info/ (Студентски инфо/мастер академске студије права/Важно обавештење – обавезно креирање налога за електронску евиденцију студената).

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Студенти који не регулишу статус у назначеном року, као и они који не попуне електронски ШВ образац, неће моћи да полажу испите и бране завршни рад у школској 2017/2018. години.

Индекс и пријавни лист купују се у књижари Факултета (радно време књижаре: 08:00-17:00).

 

Текући рачун Правног факултета Универзитета у Београду:

          840-1439666-55

позив на број: уписати шифру одговарајућег модула.

 

Преостали испит може се полагати почевши од јануарског рока 2018. године.

 

Београд, 27. октобар 2017. године

                                               

ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ