О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОНОВНОМ УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

         У складу са чланом 90, став 1, алинеја 2 Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 186/2015), обавештавају се студенти који су уписали мастер академске студије у школској 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. и 2013/2014. години, а престао им је статус студента на основу одредаба члана 94, став 1, тачка 4 Закона о високом образовању и члана 69, став 1, тачка 1 Статута Правног факултета Универзитета у Београду, да се могу само још једном уписати на исти студијски програм ако су у току студија по основу претходног уписа остварили 30 ЕСПБ (положен обавезни - 20 ЕСПБ и један изборни - 10 ЕСПБ предмет).

  

Кандидатима који се по овом основу упишу биће признати претходно остварени ЕСПБ бодови.

 

Упис ће се вршити од 3. до 10. новембра 2016. године у складу са радним временом Одсека за мастер и докторске студије.

  

Документа потребна за упис:

-      захтев;

-   нови индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом величине 35 х 45 мм (не из аутомата, не лепити фолију преко фотографије);

-      један пријавни лист (образац ШВ-20);

-      признаница о уплати накнаде за упис:

 

§ држављани Републике Србије (и држављани Републике Српске) уплаћују износ од 20.000,00 динара,

§ страни држављани уплаћују износ од 400 евра у динарској противвредности.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Студенти који не регулишу статус у назначеном року неће моћи да полажу испите и бране завршни рад у школској 2016/2017. години.

 

Индекс и пријавни лист   за мастер академске студије купују се у књижари Факултета (радно време књижаре: 08:00-17:00).

 

Текући рачун Правног факултета Универзитета у Београду:

            840-1439666-55

позив на број: уписати шифру одговарајућег модула.

 

Преостали испит може се полагати почевши од јануарског рока 2017. године.

 

Јaнуарски испитни рок 2017. године трајаће од 9. до 25. јануара 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 1. до 7. децембра 2016. године.

 

Фебруарски испитни рок 2017. године трајаће од 8. до 20. фебруара 2017. године

Пријављивање испита обавиће се од 23. до 27. јануара 2017. године.

Студенти уписани по наведеном основу попуњавају стару испитну пријаву (испитну пријаву скинути овде).

 Испитне пријаве могу се преузети у боксу поред канцеларије Одсека за мастер и докторске студије, а попуњене пријаве потребно је убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V.

 

Прва пријава испита је бесплатна.

Накнаде које студенти уплаћују за сваку следећу пријаву испита износе:

-    5.000,00 динара – држављани Републике Србије и Републике Српске,

-    100 евра у динарској противвредности– страни држављани.

 

Пријаве теме завршног рада (пријаву теме завршног рада скинути овде) за јануарски и фебруарски испитни рок, подносе се у наведеним терминима за пријављивање испита. Попуњене пријаве са уплатницом потребно је убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V или се могу предати у Одсеку за мастер и докторске студије.

 

За пријаву и одбрану мастер рада уплаћује се накнада:

-      10.000,00 динара – држављани Републике Србије и Републике Српске,

-       250 евра у динарској противвредности – страни држављани.

 

 

Београд, 31. октобар 2016. године

 

                                               

ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ