УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
2
1. новембар 2016. године
Б е о г р а д

 

СВИМ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА УПИСАЛИ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

Поштоване колегинице,
       Поштоване колеге,

       Обавештавамо Вас, да је на основу Одлуке Наставно-научног већа, студентима који су прву годину студија уписали школске 2016/2017. године одређени ментори из редова наставника и сарадника.

       Вашем ментору можете се обратити у дане кад прима студенте.

       Списак менторских група са именима ментора, налазе се на огласним таблама и  website факултета.

                                         УПРАВА ФАКУЛТЕТА