О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Filip Bojić: „Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti“

Miroslav Kotevski: Specifična pravna priroda Bosne i Hercegovine – održivost dejtonskog sistema“