О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На UviDok порталу Универзитета у Београду – http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/35 или у Одсеку за мастер и докторске студије могу се погледати докторске дисертације, са извештајем комисије за преглед и оцену, следећих кандидата:

 

Милош Станић: "Правна природа посланичког мандата"

Ивана Марковић: „Помагање као облик саучесништва у кривичном праву“

Јелица Горданић:Потребе и могућности реформисања надлежности и положаја Генералне скупштине у институционалној структури Уједињених нација“

Милош Јончић: „Међународноправна заштита цивилног становништва у оружаним сукобима“

Наталија Лукић: „Криминалитет компанија“

Марко Радовић: „Пробијање правне личности у стечајном поступку“