POČASNI DOKTORI UNIVERZITETA U BEOGRADU

KOJI SU OVO PRIZNANjE DOBILI NA INICIJATIVU PRAVNOG FAKULTETA

 

HANS (JOHAN)  ANKUM (HOLANDIJA)

 

Promocija 21.oktobra 2005.godine.
Odluka saveta Univerziteta u Beogradu od
2.februara 2005. godine, 307/1 o dodeli počasnog doktorata Prof.dr Hansu (Johanu) Ankumu za izuzetan doprinos izučavanju antičke pravne istorije i rimskog prava, kod nas i u svetu.

Predlog Pravnog fakulteta>>

SVETOZAR PEJOVICH (SAD)
 

 

Promocija 21.marta 2005.godine
Odluka Saveta Univerziteta 10. marta 2005. godine, 187/2 o dodeli počasnog doktorata Univerziteta u Beogradu Prof. dr Svetozaru Pejoviću za doprinos u analizi ekonomskih institucija i posebno za utemeljenje i razvoj ekonomike vlasničkih prava

Predlog Pravnog fakulteta>>

ALAN WATSON (SAD)
 

 

Promocija 28. februara 2004. godine
Odluka Saveta Univerziteta 1.decembra 2003. godine, 549/2-S o dodeli počasnog doktorata Prof. Alanu Votsonu (Alan Watson), sa Univerziteta u Džordžiji, SAD, za izuzetan doprinos razvoju istorije prava, teorije prava i uporednog prava

Predlog Pravnog fakulteta>>

HIROŠI HOKAMA (Japan)
 

 

Promocija 13. marta 2002. godine
Odluka Veća Univerziteta 6. marta 2000.god. 4/3-NV o dodeli počasnog doktorata Prof. dr Hiroši Hokama za izuzetan doprinos razvoju i unapredjenju pravne nauke, a posebno u oblastima upravnog i uporednog prava

Predlog Pravnog fakulteta>>

 RAMSEY CLARK (SAD)
 

Promocija 31. marta 1999. godine #9;
Odluka Veća Univerziteta 30. marta 1999. god, 372/5-99 da se Ramsey Clark proglasi za počasnog doktora Univerziteta u Beogradu za njegovo sveukupno stvaralačko delo, izuzetan doprinos borbi za ljudska prava, humane i ravnopravne odnose medju ljudima i narodima zasnovane na najvišim pravnim principima i sprečavanje ugrožavanja nezavisnosti i intergriteta suverenih država

Predlog Pravnog fakulteta>>
 


 SPIROS KIPRIANUU (Kipar)

Promocija 1985. godine
Odluka 11. februara 1985. godine da se predsedniku Republike Kipar, gospodinu Spiros Kiprianuu, dodeli počasni doktorat za izuzetne zasluge u borbi za mir i progres u svetu
 

CLAUDE ALBERT COLLIARD (Francuska)

Promocija 24. marta 1983. godine 
Odluka Skupštine Univerziteta u Beogradu 06-2535/1-81 o dodeli titule počasnog doktora Univerziteta u Beogradu Prof. Claude Albert Colliard-u za veliki doprinos u nauci javnog prava; veliki svetski autoritet; za izvanrednu i neimarsku aktivnost, poznatog i priznatog profesora u podizanju naučnog podmlatka; za veliki doprinos u vodjenju i organizovanju naučnih institucija u Francuskoj i van nje; za osvedočeno prijateljstvo prema SFR Jugoslaviji, Univerzitetu u Beogradu i posebno njegovom Pravnom fakultetu; za razvijanje prijateljskih, radnih i naučnih odnosa izmedju Univerziteta Pariz I i Univerziteta u Beogradu
 

GEORGIUS PAPANDREU (Grčka) Promocija 3. februara 1965. godine
Odluka Univerzitetske uprave 375/1 1965. o dodeli titule počasnog doktora pravnih nauka Univerziteta u Beogradu Njegovoj Ekselenciji gospodinu Georgiosu Papandreu, predsedniku Ministarskog saveta Kraljevine Grčke, ceneći njegove zasluge za učvršćenje i proširenje dobrih susedskih odnosa i tradicionalnog prijateljstva izmedju SFRJ i Kraljevine Grčke, u duhu izgradnje medjunarodne zajednice koja se zasniva na poštovanju nezavisnosti i ravnopravnosti medju narodima, kao i na jačanju miroljubive saradnje, u saglasnosti sa principima pravičnosti i medjunarodnog prava, a imajući u vidu njegove radove na polju pravne i političke delatnosti
 
AHMED SUKARNO (Indonezija) Promocija 13. septembra 1956.god.
Odluka Univerzitetske uprave o dodeli stepena počasnog doktora pravnih nauka Univerziteta u Beogradu Njegovoj Ekselenciji gospodinu Sukarnu, Predsedniku Republike Indonezije, visoko ceneći njegove velike zasluge na obezbedjenju svetskog mira i svestrane saradnje medju narodima na principima poštovanja nezavisnosti i ravnopravnosti, kao i njegove izvanredne zasluge na učvršćenju i proširenju odnosa iskrenog i osvedočenog prijateljstva izmedju naroda Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Indonezije, a posebno imajući u vidu dosadašnje radove na polju društveno-političke delatnosti
 
DŽELAL BAJAR (Turska) #9; Promocija 14. septembra 1954. god. #9;
Odluka Univerzitetske uprave 2637/54 o dodeli titule doktora pravnih nauka honoris causa Univerziteta u Beogradu Njegovoj Ekselenciji gospodinu Dželalu Bajaru, Predsedniku Republike Turske, ceneći njegove zasluge na učvršćenju i produbljivanju prijateljskih odnosa i savezništva izmedju Republike Turske i federativne Narodne Republike Jugoslavije, zasnovanih u duhu jačanja medjunarodne zajednice, koja ima kao osnov poštovanje nezavisnosti i jednakosti naroda, kao i produbljenje opšteg mira i mirne saradnje na osnovu principa jednakosti i medjunarodnog prava
 
DŽON ROGI (SAD) Promocija 3. aprila 1950. godine doctoris iuris prudentiae honoris causa O.Johannem Rogge, doctorem et advocatum Novo - Emboracensem (Am. Sept. Cive Unitae)