Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

JAVNE NABAVKE

 

16. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za nabavku studentskih čip kartica, ribona za štampanje kartica, i međunarodnih  članarina za ostvarivanje popusta kao i pripadajućeg osiguranja - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (3.11.2015)

Obaveštenje o novom roku za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora za nabavku studentskih čip kartica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za čip kartice

 

15. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata – KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Pojašnjenje  (19.10.2015)

Izmenjeni POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Izmenjena KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata (19.10.2015)

Produženje roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata (19.10.2015)

Odluka o dodeli ugovora - nabavka računarske opreme (30.10.2015)

Obavestenje o zaključenom ugovoru za računarsku opremu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za računarske komponente

 

14. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti – usluge održavanja higijene u  prostoru Pravnog fakulteta – KONKURSNA DOKUMENTACIJA  

PITANJA I ODGOVORI u vezi sa javnom nabavkom usluge održavanja higijene (08.09.2015)

Odluka o dodeli ugovora - održavanje higijene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za održavanje higijena u prostoru Pravnog fakulteta

 

13. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge posredovanja pri kupovini avio karata  i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja  za službena putovanja u zemlji i inostranstvu – KONKURSNA DOKUMENTACIJA (03.06.2015)

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku broj  19/2015

Pojašnjenje 2

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku 19/2015 (17.06.2015)

Pojašnjenje 3

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 19/2015

Obaveštenje o produženju roka za javnu nabavku 19/2015

Pojašnjenje 4

Pojašnjenje 5

Pojašnjenje 6

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava putovanja i smeštaj (3.09.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za avio karte, hotelski smeštaj (9.10.2015)

 

12. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku kancelarijskog materijala – KONKURSNA DOKUMENTACIJA (20.05.2015)

PITANJA I ODGOVORI  U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM  kancelarijski materijal

IZMENJENA I DOPUNJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku kancelarijskog materijala (26.05.2015)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA za podnošenje ponude  (26.05.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 18/2015

 

11. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u otvorenom postupku javne nabavke dobara, nabavka bibliotečko – informacione građe – časopisa domaćih i stranih izdavača – KONKURSNA DOKUMENTACIJA (15.05.2015)

IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTCIJU za nabavku časopisa domaćih i stranih izdavača (12.06.2015)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA za podnošenje ponude (12.06.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku časopisa

 

10. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku usluga pripreme i štampe monografija, zbornika i časopisa "Anali", dizajna, pripreme i štampe biltena, kataloga, lifleta, pozivnica, štampe obrazaca i papirne konfekcije za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (8.05.2015)

Pojašnjenje 1 u vezi nabavke 17/2015

Pojašnjenje 2 u vezi nabavke 17/2015

Pojašnjenje 3 u vezi nabavke 17/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 17/2015

 

9. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluga obezbeđenja zgrade - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (8.05.2015)

PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA JAVNOM NABAVKOM usluge obezbeđenja zgrade Pravnog fakulteta

IZMENЈЕNA I DOPUNЈЕNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluga obezbeđenja zgrade Pravnog fakulteta (7.05.2015)

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA za podnošenje ponude  (7.05.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru usluga obezbeđenja zgrade

 

8. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku dobara – reprezentacije -  KONKURSNA DOKUMENTACIJA (28.04.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - reprezentacija (20.05.2015)

 

7. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku potrošnog materijala za toalete - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (27.04.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - potrošni materijal za toalete (12.06.2015)

 

6. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku dobara - birotehnički materijal - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (27.04.2015)

PITANJA I ODGOVORI za birotehnički materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - birotehnički materijal

 

5. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku dobara – reprezentacije -  KONKURSNA DOKUMENTACIJA (8.04.2015)

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE - reprezentacija

 

4. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge iznajmljivanja sportskih sala za trening studenata i rekreaciju zaposlenih Pravnog fakulteta u Beogradu – KONKURSNA DOKUMENTACIJA (03.04.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - iznajmljivanje sportske sale (17.04.2015)

 

3. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u otvorenom postupku javne nabavke dobara – električne energije - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (25.03.2015)

PITANJA I ODGOVORI

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za električnu energiju (20.05.2015)

 

2. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara, radi zaključivanja okvirnog sporazuma sa više ponuđača – nabavka bibliotečko - informacione građe knjiga  i časopisa domaćih i stranih izdavača – KONKURSNA DOKUMENTACIJA (20.03.2015)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku knjiga i časopisa

 

1. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti  – nabavka usluge keteringa - KONKURSNA DOKUMENTACIJA (17.03.2015)

PITANJA I ODGOVORI

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - nabavka usluge keteringa (11.05.2015)

 

Pravilnik o javnim nabavkama

 

Arhiva 2014

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.