Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 

План набавки за 2017. годину

План набавки за 2016. годину

Измена Плана о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама

 

The invitation to bidders for procurement of the license to use the software to detect plagiarism for the needs of the University of Belgrade - Faculty of Law (16.12.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA услуге - лиценце за коришћење софтвера за откривање плагијата (15.12.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 42/2016(25.11.2016)  

Питања и одговори за ЈНМВ 42/2016  (30.11.2016)

Питања и одговори број 2 за ЈНМВ   42/2016  (02.12.2016)

Измена и допуна за ЈНМВ 42/2016  (02.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ  42/2016  (02.12.2016)

Питања и одговори број 3 ЈНМВ 42/2016  (05.12.2016)

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 42/2016 (09.12.2016)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 42-2016 (20.12.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И РАЧУНАРСКИХ КОМПОНЕНАТА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 41/2016 (21.11.2016)

Питања и одговори  за ЈНМВ 41/2016 (25.11.2016)

Измена конкурсне документације за ЈНМВ 41/2016 (25.11.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 41/2016 (25.11.2016)

Питања и одговори 2 за ЈНМВ 41/2016 (28.11.2016)

Измена конкурсне документације 2 за ЈНМВ 41/2016 (29.11.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  ЈНМВ 41/2016 (29.11.2016)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 41/2016 (14.12.2016) - Одлука у боји

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 41/2016 (28.12.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуга обезбеђењa зграде   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 40/2016 (18.11.2016)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМБ 40/2016 (12.12.2016)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЈН 40-2016 (22.12.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку канцеларијског материјала - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 37/2016 (10.10.2016)

Додатне информације и појашњења ЈНМВ 37-2016 канцеларијски материјал (14.10.2016

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 37-2016 (14.10.2016

Обавештење о продужењу рока за понуде -канц.мат.37-2016 (14.10.2016)

Обавештење о могућности увида у узорке канцеларијског материјала, ЈНМВ 37-2016 (17.10.2016)

Одлука о додели уговора за канцеларијски материјал 37/2016 (1.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору 37/2016 (17.11.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку добара-материјала за техничко одржавање зграде Унивeрзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 35/2016  (29.09.2016)

Одлука о додели уговора за техничко одржавање зграде 35/2016  (18.10.2016)

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 35/2016 (24.11.2016)

 

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку услуга штампе књига, билтена, каталога, рекламног материјала за потребе Правног факултета 33/2016 (26.09.2016)  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  33/2016  (4.10.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге одржавања хигијене у простору Правног факултета Унивeрзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 31/2016  (22.08.2016)

Одлука о додели уговора за јавне набавке 31/2016 (5.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору за јавне набавке 31/2016 (9.09.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку студентских чип картица и међународних чланарина за студенте - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30/2016  (15.07.2016)

Одлука о додели уговора за јавне набавке 30/2016 (16.09.2016)

Обавештење о закљученом уговору за јавне набавке 30/2016 (27.09.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  у отвореном поступку јавне набавке услуге штампе књига, билтена, каталога, рекламног материјала за потребе Правног факултета Универзитета у Београду    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  22/2016  (13.07.2016)

Одлука о обустави поступка у вези јавне набавке 22/2016 (5.09.2016)

 

ЈАВНИ ОГЛАС - о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини   (25.05.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку одржавања пасивних компоненти рачунарске мреже – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2/2016 (14.06.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку 2/2016 (13.07.2016)

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2/2016 (2.09.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге припремe за штампу и штампе образаца – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21/2016 (20.05.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку 21/2016 (14.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 21/2016 (30.06.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку добара - потрошног материјала за тоалете 19/2016 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  19/2016  (17.05.2016)

Измена и допуна конкурсне документације бр. 19/2016 (18.05.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јавна набавка 19/2016 (18.05.2016)

Питања и одговори у вези јавне набавке 19/2016 (23.05.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку 19/2016 (14.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/2016 (1.09.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - Услуге у вези са адаптацијом и реконструкцијом поткровља на објекту Правног Факултета – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  1/2016  (14.05.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку 1/2016 (27.06.2016)

Обавештење о закљученом уговору 1-2016 (14.07.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуге  копирања КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  17/2016 (13.05.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку 17/2016 (26.05.2016)

Обавештење о закључењу уговора за 17/2016 (9.05.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку услуге припремe за штампу књига, билтена, каталога, рекламног материјала и припремe за штампу и штампа образаца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  14/2016  (28.04.2016)

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку  14/2016 (5.05.2016)

Продужење рока за јавну набавку 14/2016 (5.05.2016)

Одлука о обустави поступка јавне набавке 14/2016 (20.05.2016)

Одлука о додели уговора за партију 1 набавке 14/2016 (1.06.2016)

Обавештење о закључењу уговора 14/2016 (4.07.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку услуге кетеринга КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 7/2016 (13.04.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге кетеринга (10.05.2016)

Обавештење о закључењу уговора 7/2016 (27.05.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге изнајмљивања спортске сале за тренинг студентских екипа и рекреацију запослених - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 5/2016 (11.04.2016)

Одлука о додели уговора за изнајмљивање спортске сале (4.05.2016)

Обавештење о закључењу уговора 5/2016 (11.05.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку биротехничког материјала - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9/2016 (1.04.2016)

Питања и одговори у вези са јавном набавком 9/2016

Одлука о додели уговора за јавну набавку биротехничког материјала (21.04.2016)

Обавештење о закључењу уговора 9/2016 (25.05.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку репрезентације - КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 8/2016 (30.03.2016)

Питања и одговори у вези са јавном набавком репрезентације,  број 8/2016

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку репрезентације 8/2016  (4.04.2016) 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку репрезентације, број 8/2016 (4.04.2016)

Одлука о додели уговора за јавну набавку репрезентације (22.04.2016)

Обавештење о закључењу уговора 8/2016 (11.05.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  6/2016 (29.03.2016)

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије (16.05.2016)

Обавештење о закључењу уговора 6/2016  (27.05.2016)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку библиотечко - информационе грађе часописа и књига домаћих и страних издавача КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3/2016 (24.02.2016)

Измена и допуна конкурсне документације (14.03.2016)

Измена и допуна конкурсне документације (8.03.2016)

Питање и одговор у вези са јавном набавком 3/2016 (7.03.2016)

Измена и допуна конкурсне документације (2.03.2016)

Одлука о додели оквирног споразума за јавну набавку 3/2016 (13.04.2016)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (24.05.2016)

 

 

Архива 2015  

Архива 2014  

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.