Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

JAVNE NABAVKE

 

Plan nabavki za 2017. godinu

Plan nabavki za 2016. godinu

Izmene Plana o javnim nabavkama

Pravilnik o javnim nabavkama

 

The invitation to bidders for procurement of the license to use the software to detect plagiarism for the needs of the University of Belgrade - Faculty of Law (16.12.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA usluge - licence za korišćenje softvera za otkrivanje plagijata (15.12.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu – KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 42/2016 (25.11.2016)  

Pitanja i odgovori za JNMV 42/2016  (30.11.2016)

Pitanja i odgovori broj 2  za JNMV 42/2016  (02.12.2016)

Izmena i dopuna za JNMV 42/2016  (02.12.2016)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV  42/2016  (02.12.2016)

Pitanja i odgovori broj 3 JNMV 42/2016  (05.12.2016)

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 42/2016 (09.12.2016)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV 42-2016 (20.12.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RAČUNARSKE OPREME I  RAČUNARSKIH KOMPONENATA – KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 41/2016 (21.11.2016)

Pitanja i odgovori  za JNMV 41/2016 (25.11.2016)

Izmena konkursne dokumentacije za JNMV 41/2016 (25.11.2016)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 41/2016 (25.11.2016)

Pitanja i odgovori 2 za JNMV 41/2016 (28.11.2016)

Izmena konkursne dokumentacije 2 za JNMV 41/2016 (29.11.2016)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  JNMV 41/2016 (29.11.2016)

ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 41/2016  (14.12.2016) - Odluka u boji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 41/2016 (28.12.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluga obezbeđenja zgrade  – KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 40/2016 (18.11.2016)

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA JNMV 40/2016 (12.12.2016)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-JN 40-2016 (22.12.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku kancelarijskog materijala - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 37/2016 (10.10.2016)

Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV 37-2016 kancelarijski materijal (14.10.2016

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE KANCELA.jnmv 37-2016 (14.10.2016

Obaveštenje o produženju roka za ponude -kanc.mat.37-2016 (14.10.2016

Obaveštenje o mogućnosti uvida u uzorke kancelarijskog materijala, JNMV 37-2016 (17.10.2016)

Odluka o dodeli ugovora za kancelarijski materijal 37/2016 (1.11.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 37/2016 (17.11.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku dobara-materijala za tehničko održavanje zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 35/2016  (29.09.2016)

Odluka o dodeli ugovora za tehničko održavanje zgrade 35/2016  (18.10.2016)

 

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga štampe knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala za potrebe Pravnog fakulteta 33/2016 (26.09.2016)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  33/2016  (4.10.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge održavanja higijene u prostoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 31/2016  (22.08.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 31/2016 (5.09.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javne nabavke 31/2016 (9.09.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku studentskih čip kartica i međunarodnih članarina za studente - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 30/2016  (15.07.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javne nabavke 30/2016 (16.09.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javne nabavke 30/2016 (27.09.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  u otvorenom postupku javne nabavke usluge štampe knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu   KONKURSNA DOKUMENTACIJA  22/2016  (13.07.2016)

Odluka o obustavi postupka u vezi javne nabavke 22/2016 (5.09.2016)

 

JAVNI OGLAS - o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini   (25.05.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku održavanja pasivnih komponenti računarske mreže - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2/2016 (14.06.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 2/2016 (13.07.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 2/2016 (2.09.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge pripreme za štampu i štampe obrazaca – KONKURSNA DOKUMENTACIJA 21/2016 (20.05.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 21/2016 (14.06.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 21/2016 (30.06.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku dobara - potrošnog materijala za toalete  – KONKURSNA DOKUMENTACIJA  19/2016 (17.05.2016)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br. 19/2016 (18.05.2016)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda javna nabavka 19/2016 (18.05.2016)

Pitanja i odgovori u vezi javne nabavke 19/2016 (23.05.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 19/2016 (14.06.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 19/2016 (1.09.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti- Usluge u vezi sa adaptacijom i rekonstrukcijom potkrovlja na objektu Pravnog Fakulteta – KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1/2016  (14.05.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 1/2016 (27.06.2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1-2016 (14.07.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge  kopiranja  – KONKURSNA DOKUMENTACIJA  17/2016 (13.05.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 17/2016 (26.05.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora za 17/2016 (9.05.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku usluge pripreme za štampu knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala i pripreme za štampu i štampa obrazaca – KONKURSNA DOKUMENTACIJA 14/2016 (28.04.2016)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku 14/2016 (5.05.2016)

Produženje roka za javnu nabavku 14/2016 (5.05.2016)

Odluka o obustavi postupka javne nabavke 14/2016 (20.05.2016)

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 nabavke 14/2016 (1.06.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora 14/2016 (4.07.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku usluge keteringa KONKURSNA DOKUMENTACIJA 7/2016 (13.04.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge keteringa (10.05.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora 7/2016 (27.05.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge iznajmljivanja sportske sale za trening studentskih ekipa i rekreaciju zaposlenih - KONKURSNA DOKUMENTACIJA   5/2016(11.04.2016)

Odluka o dodeli ugovora za iznajmljivanje sportske sale (4.05.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora 5/2016 (11.05.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku birotehničkog materijala - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 9/2016  (1.04.2016)

Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom 9/2016

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku birotehničkog materijala (21.04.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora 9/2016 (25.05.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku reprezentacije - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA 8/2016 (30.03.2016)

Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom reprezentacije,  broj 8/2016

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku reprezentacije 8/2016  (4.04.2016)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku reprezentacije, broj 8/2016  (4.04.2016)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku reprezentacije (22.04.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora 8/2016 (11.05.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku električne energije - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 6/2016  (29.03.2016)

Odluka o dodeli ugovora za nabavku električne energije (16.05.2016)

Obaveštenje o zaključenju ugovora 6/2016  (27.05.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku bibliotečko - informacione građe časopisa i knjiga domaćih i stranih izdavača – KONKURSNA DOKUMENTACIJA  3/2016(24.02.2016)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (14.03.2016)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (8.03.2016)

Pitanje i odgovor u vezi sa javnom nabavkom 3/2016 (7.03.2016)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije (2.03.2016)

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku 3/2016 (13.04.2016)

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu (24.05.2016)

 

 

Arhiva 2015

Arhiva 2014

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.