Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

JAVNE NABAVKE

 

Plan nabavki za 2017. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2017. godinu- u vezi izvođenja građevinskih radova (10.05.2017)

Izmena plana javnih nabavki za 2017. godinu (2.11.2017)

Pravilnik o javnim nabavkama

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge obezbeđenja zgrade Pravnog fakulteta – KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA 42/2017 (2.11.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku dobara-potrošnog materijala za toalete KONKURSNA DOKUMENTACIJA za 39/2017 (19.10.2016)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije (25.10.2016)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (25.10.2016)

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 40/2017  (12.10.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 40/2017  (18.10.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (20.10.2016)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata  - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 35/2017 (15.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 35/2017  (28.09.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 35/2017 (9.10.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - usluge održavanja higijene u prostoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – KONKURSNA DOKUMENTACIJA 32/2017 (1.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 32/2017 (14.09.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 32/2017 (20.09.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku usluge pripreme za štampu i štampe obrazaca  za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu  - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 33/2017  (31.08.2017)

Pojašnjenja u vezi nabavke 33/2017 (4.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 33/2017 (13.09.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 33/2017  (27.09.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke čip kartica i međunarodnih članarina za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 21/2017 (14.07.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 21/2017 (6.09.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 21/2017 (28.09.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke usluge štampe knjiga, biltena, kataloga i reklamnog materijala za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 30/2017 (7.07.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 20/2017 (31.08.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 30/2017 (13.09.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge kopiranja za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu –KONKURSNA DOKUMENTACIJA 23/2017 (5.07.2017)

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 23/2017 (14.07.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge pripreme za štampu knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala i pripreme za štampu i štampa obrazaca za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu KONKURSNA DOKUMENTACIJA 29/2017 (4.07.2017)

Pojašnjenja u vezi nabavke 29/2017 (6.07.2017)

Izmena konkursne dokumentacije za 29/2017 (6.07.2017)

Produženje roka za podnošenje ponuda za 29/2017 (6.07.2017)

Odluka o dodeli ugovora 29/2017 (14.07.2017)

Odluka o obustavi ugovora za partiju 2 za 29/2017  (14.07.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 29/2017 (26.09.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku radova na održavanju pasivnih komponenti računarske mreže KONKURSNA DOKUMENTACIJA  27/2017 (30.06.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 27/2017 (12.07.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 27/2017 (22.08.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku birotehničkog materijala – KONKURSNA DOKUMENTACIJA  22/2017 (14.06.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 22/2017 (4.07.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 22/2017 (22.08.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge keteringa KONKURSNA DOKUMENTACIJA  24/2017 (26.05.2017)

Pitanja i odgovori za 24/2017 (1.06.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 24/2017 (9.06.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 24/2017 (3.07.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku građevinskih radovaKONKURSNA DOKUMENTACIJA 18/2017 (12.05.2017) 

Pitanja i odgovori 1 za 18/2017 (25.05.2017)

Pitanja 2 za 18/2017 (29.05.2017)

Odgovori 2 za 18/2017 (29.05.2017)

Pitanja i odgovori 3 za 18/2017 (31.05.2017)

Pitanja i odgovori 4 za 18/2017 (2.06.2017)

Rok za podnošenje ponuda ističe 12. juna 2017. godine, u 10,00 časova.
Otvaranje ponuda je 12. juna 2017. godine u 11,00 časova, u Sali za sednice Fakulteta, na prvom spratu.

Odluka o dodeli ugovora za 18/2017 (16.06.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 18/2017  (4.07.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku ugostiteljskih usluga – KONKURSNA DOKUMENTACIJA 9/2017 (28.04.2017) 

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za 9/2017 (22.05.2017)

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za 9/2017 (13.07.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge keteringa – KONKURSNA DOKUMENTACIJA 17/2017 (26.04.2017)

Odluka o obustavi postupka za 17/2017 (10.05.2017) 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku reprezentacije - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12/2017 (31.03.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 12/2017 (19.04.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 12/2017 (10.05.2017) 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  za javnu nabavku usluge keteringa   - KONKURSNA DOKUMENTACIJA  13/2017 (30.03.2017)

Odluka o obustavi postupka za 13/2017  (19.04.2017)

Obaveštenje o obustavi postupka 13/2017 (26.04.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku električne energije KONKURSNA DOKUMENTACIJA 11/2017 (23.03.2017)

Odluka o dodeli ugovora za 11/2017 (28.04.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 11/2017 (26.05.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Za javnu nabavku usluge iznajmljivanja sportske sale za trening studentskih ekipa i rekreaciju zaposlenih – KONKURSNA DOKUMANTACIJA 10/2017 (16.03.2017)

Odluka o dodeli ugovora 11/2017 (28.03.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za 10/2017 (5.04.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku bibliotečko-informacione građe časopisa i knjiga domaćih i stranih izdavača  - KONKURSNA DOKUMENTACIJA 8/2017 (15.03.2017)

Pitanja, odgovori u vezi 8/2017 (6.04.2017)

Pitanja, odgovori i pojašnjenja u vezi 8/2017 (4.04.2017)

Izmena konkursne dokumentacije za 8/2017 (4.04.2017)

Izmenjena konkursna dokumentacija za 8/2017(4.04.2017)

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za 8/2017 (12.04.2017)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za 8/2017 (12.04.2017)

Оdluka o zaključenju okvirnog sporazuma (17.05.2017)

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za 8/2017 (20.09.2017)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu  – KONKURSNA DOKUMENTACIJA  4/2017 (3.02.2017)

Pitanja i odgovori u vezi 4/2017 (7.02.2017)

Pitanja i odgovori 2 u vezi 4/2017 (10.02.2017)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za 4/2017 (10.02.2017)

Pitanja i odgovori 3 u vezi 4/2017 (14.02.2017)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2 za 4/2017 (14.02.2017)

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija za 4/2017 (14.02.2017)

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za 4/2017 (10.03.2017)

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 4/2017 (27.03.2017)

 

Arhiva 2016
Arhiva 2015

Arhiva 2014

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.