Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

JAVNE NABAVKE

Plan nabavki za 2018. godinu

Dopuna plana nabavki za 2018 godinu


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge obezbeđivanja zgrade JN 46/2018 (06.11.2018)

Konkursna dokumentacija JN 46/2018 (06.11.2018)

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude JN 46/2018 (09.11.2018)

Izmene i dopune konkursne dokumentacije JN 46/2018 (09.11.2018)

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija JN 46/2018 (09.11.2018)

Оbaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JN 46/2018 (09.11.2018)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku birotehničkog materijala JN 45/2018 (25.09.2018)

Konkursna dokumentacija JN 45/2018(25.09.2018)

Pojašnjenje - javna nabavka birotehnički materijal JN 45/2018 (26.09.2018)

Pojašnjenje 2 - javna nabavka birotehnički materijal JN 45/2018 (01.10.2018)

Izmena konkursne dokumentacije- Javna nabavka birotehničkog materijala broj 45/2018 (01.10.2018)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-birotehnički materijal JN 45/2018 (01.10.2018)

 Odluka o dodeli ugovora-birotehnički materijal JN 45/2018 (12.10.2018.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-birotehniči materijal JN 45/2018 (29.10.2018.)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata JN 44/2018 (20.09.2018)

Konkursna dokumentacija JN 44/2018 (20.09.2018)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata JN 44/2018 (04.10.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovorza javnu nabavku računarske opreme i računarskih komponenata JN 44/2018 (12.10.2018)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja higijene u prostoru Pravnog fakulteta  JN 40/2018

Konkursna dokumentacija JN 40/2018  (29.08.2018)

Odluka o dodeli ugovora-za javnu nabavku usluge održavanja higijene u prostoru Pravnog fakulteta JN 40/2018 (14.09.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-održavanje higijene JN 40/2018 (02.10.2018)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge štampe knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala  JN 38/2018

Konkursna dokumentacija JN 38/2018  (04.07.2018)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge štampe knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala JN 38/2018 (06.09.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-štampa knjiga, biltena, kataloga i rekl.materijala JN 38/2018 (04.10.2018)


 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge keteringa 31/2018 (29.06.2018)

Konkursna dokumentacija JN 31/2018 (29.06.2018)

Odluka o dodeli ugovora-ketering JN 31/2018 (12.07.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 31/2018 (07.09.2018)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova - izvođenje zidarskih radova na popravci ulaznih stepenica JN 32/2018 (22.06.2018)

Izmena Poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova - izvođenje zidarskih radova na popravci ulaznih stepenica JN 32/2018 (25.06.2018)

 Druga izmena poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova - izvođenje zidarskih radova na popravci ulaznih stepenica JN 32/2018 (26.06.2018)

Konkursna dokumentacija JN 32/2018  (22.06.2018)

Izmena konkursne dokumentacije JN 32/2018  (25.06.2018)

Druga izmena konkursne dokumentacije JN 32/2018  (26.06.2018)

Odluka o dodeli ugovora-zidarski radovi na popravci ulaznih stepenica JN 32/2018 (09.07.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-izvođenje zidarskih radova na popravci ulaznih stepenica JN 32-2018 (11.07.2018)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge pripreme za štampu knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala i pripreme za štampu i štampa obrazaca JN 29/2018

Konkursna dokumentacija JN 29/2018  (12.06.2018)

Odluka o dodeli ugovora -priprema za štampu 29/2018 (02.07.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 JN 29/2018 (11.07.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 29/2018 (13.07.2018)

 


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - studentskih čip kartica i međunarodnih članarina za studente 28/2018 (08.06.2018)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA STUDENTSKE ČIP KARTICE I MEĐUNARODNE ČLANARINE 28/2018  (08.06.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA-čip kartice i međ. članarine JN 28/2018 (12.07.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- međ.članarine za studente (Partija2) JN 28/2018 (14.09.2018)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-studentske čip kartice (Partija 1) - JN 28/2018 (06.09.2018)


Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini - Fitnes centar-peti put

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - održ. inf.sist. 27/2018 (01.06.2018)

Konkursna dokumentacija 27/2018 (01.06.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA  u pregovaračkom postupku - održ. inf.sist.  27/2018 (09.06.2018)

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru-nabavka usluge održavanja informacionog sistema JN 27/2018 (06.07.2018)

 


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku bibliotečko - informacione građe KONKURSNA DOKUMENTACIJA 13/2018 (11.04.2018)

Dodatne informacije i pojašnjenja (07.05.2018)

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVKU KNJIGA I ČASOPISA ZA BIBLIOTEKU JN 13-2018 (29.05.2018)

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za nabavka knjiga i časopisa za Biblioteku JN 13-2018   (18.06.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku reprezentacije KONKURSNA DOKUMENTACIJA 15/2018 (05.04.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA  za javnu nabavku reprezentacije 15/2018 (25.04.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -za javnu nabavku reprezentacije JN 15-2018 (14.05.2018)

 


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA javnu nabavku usluge iznajmljivanja sportskih sala
za trening studentskih ekipa i rekreaciju KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12/2018 (22.03.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA-najmljivanja sportskih sala za trening studentskih ekipa i rekreaciju  12/2018 (05.04.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -IZNAJMLJIVANJE SPORTSKE SALE JN 5-2018 (05.04.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku kancelarijski materijal KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2/2018 (12.03.2018)
Dodatne informacije i pojašnjenjaIzmene i dopune KDObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2, Izmene i dopune KD broj 2, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 2.

ODLUKA O DODELI UGOVORA-kancelarijski materijal  2/2018 (05.04.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -kancelarijski materijal JN 2-2018(25.04.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku električne energije KONKURSNA DOKUMENTACIJA 6/2018 (20.02.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA-električna energija  6/2018 (28.03.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -javnu nabavku električne energije JN 6-2018(08.05.2018)

 


Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015

Arhiva 2014

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.