Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

JAVNE NABAVKE

 

Plan nabavki za 2018. godinu

Dopuna plana nabavki za 2018 godinu


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge pripreme za štampu knjiga, biltena, kataloga, reklamnog materijala i pripreme za štampu i štampa obrazaca JN 29/2018

Konkursna dokumentacija JN 29/2018  (12.06.2018)


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - studentskih čip kartica i međunarodnih članarina za studente 28/2018 (08.06.2018)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA STUDENTSKE ČIP KARTICE I MEĐUNARODNE ČLANARINE 28/2018  (08.06.2018)


Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini - Fitnes centar-peti put

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - održ. inf.sist. 27/2018 (01.06.2018)

Konkursna dokumentacija 27/2018 (01.06.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA  u pregovaračkom postupku - održ. inf.sist.  27/2018 (09.06.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku bibliotečko - informacione građe KONKURSNA DOKUMENTACIJA 13/2018 (11.04.2018)

Dodatne informacije i pojašnjenja (07.05.2018)

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVKU KNJIGA I ČASOPISA ZA BIBLIOTEKU JN 13-2018 (29.05.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku reprezentacije KONKURSNA DOKUMENTACIJA 15/2018 (05.04.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA  za javnu nabavku reprezentacije 15/2018 (25.04.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -za javnu nabavku reprezentacije JN 15-2018 (14.05.2018)

 


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA javnu nabavku usluge iznajmljivanja sportskih sala
za trening studentskih ekipa i rekreaciju KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12/2018 (22.03.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA-najmljivanja sportskih sala za trening studentskih ekipa i rekreaciju  12/2018 (05.04.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -IZNAJMLJIVANJE SPORTSKE SALE JN 5-2018 (05.04.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku kancelarijski materijal KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2/2018 (12.03.2018)
Dodatne informacije i pojašnjenjaIzmene i dopune KDObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2, Izmene i dopune KD broj 2, Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 2.

ODLUKA O DODELI UGOVORA-kancelarijski materijal  2/2018 (05.04.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -kancelarijski materijal JN 2-2018(25.04.2018)


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku električne energije KONKURSNA DOKUMENTACIJA 6/2018 (20.02.2018)

ODLUKA O DODELI UGOVORA-električna energija  6/2018 (28.03.2018)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU -javnu nabavku električne energije JN 6-2018(08.05.2018)

 


Arhiva 2017
Arhiva 2016
Arhiva 2015

Arhiva 2014

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.