Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

Правни факултет негује сарадњу са великим бројем иностраних институција. Реч је о сарадњи са престижним универзитетима, институтима и организацијама широм света, која омогућава студентима Правног факултета да на њима реализују део студијског програма, наставницима и сарадницима да на њима предају или бораве ради научно-истраживачког рада, а административном особљу да се упозна са радом на сличним пословима на другим институцијама, како би стечена знања применили на домаћој институцији.

Правни факултет је члан више интернационалних мрежа и организација. Неке од њих су: Ротердамска правна мрежа (Rotterdam Law Network), Мрежа правних факултета југоисточне Европе (South East European Law School – SEELS), Удружење европских правних факултета (European Law Faculties Association), Европска организација за јавно право (European Public Law Organization),Европски правни институт (European Law Institute - ELI). Правни факулет је закључио споразум о сарадњи са Центром за међународне правне студије (Center for International Legal Studies). Правни факултет сарађује са бројним институцијама у оквиру Еразмус+ програма.

Такође, споразуми о сарадњи постоје и са другим институцијама у свету и региону.

Сарадња у оквиру Еразмус+ пројеката

Еразмус+ КА203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању под називом Нов квалитет у образовању ради родне равноправност – Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма ПРАВО И РОД (New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study Program Law and Gender – LAWGEM) , веб-сајт

Еразмус+ КА203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању под називом Модернизација правничког образовања у области европског права (Modernising European Legal Education - MELE), веб-сајт

Жан Моне модул Споразуми о слободној трговини и европске интеграције земаља југоисточне Европе (Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries), веб-сајт.

Жан Моне Катедра за европско еколошко право (Jean Monnet Chair in European Environmental Law), веб-сајт

Еразмус+ КА203 пројекат – Стратешко партнерство у високом образовању под називом Креирање и анализа јавних политика (Public Policy Making and Analysis), веб-сајт

Сарадња у оквиру других пројеката

Универзитет у Риму Тор Вергата (University of Rome Tor Vergata), Рим (Италија)

Центар за међународне правне студије (Center for International Legal Studies –CILS)

Салзбург(Аустрија)Лудвиг Болтцман институт за људска права (Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights), Беч(Аустрија)

Слободни универзитет у Берлину (Frei University Berlin), Берлин(Немачка)

Економски универзитет у Бечу(WU–Vienna University of Economics and Business), Беч(Аустрија)

Савет Европе(Подршка реализације регионалног пројекта „HELP Training-of-Trainers(ToT)“ у оквиру SEELS мреже –едукација наставног особља у области људских права)

Ruska Federacija Italija Indija Španija Švedska Francuska Kina Bosna i Hercegovina Nemačka Holandija Belorusija Litvanija Poljska Slovačka Slovenija Velika Britanija Austrija Češka Finska Hrvatska mapa saradnje

МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

Мобилност је могућност студента да део студијског програма, научноистраживачког рада или стручне праксе оствари на другој високошколској установи. Будући да је мобилност у самом центру Болоњског процеса, усмерена је ка уклањању баријера у протоку знања и представља битан елемент европске стратегије усмерен на пружање вештина које доприносе личном и професионалном развоју студената. Мобилност се може реализовати у току основних и последипломских студија.

Приручник о мобилности може се преузети овде.

Институционална подршка мобилности студената одвија се на основу Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова Правног факултета Универзитета у Београду, који се може преузети овде , као и на основу Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова Универзитета у Београдупреузети овде.

Тренутно су отворени позиви за мобилност студената Правног факултета Универзитета у Београду у оквиру Еразмус+ програма на Универзитету у Бечу, Бечком универзитету за економију и бизнис, Сарланд Универзитету, Универзитету у Констанцу, Универзитету у Амстердаму, Универзитету Париз 1 Пантеон – Сорбона, Универзитету у Бордоу, Универзитету у Лисабону и Универзитету у Бањој Луци.

Више информација доступно је на линку https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Пре периода мобилности, студент и Правни факултет Универзитета у Београду закључују Уговор о учењу, којим се дефинише признавање испита положених на другој високошколској установи. ЕСПБ координатор – продекан за међународну сарадњу потписује Уговор о учењу након изјашњавања предметних координатора за сваки предмет који ће бити признат на Правном факултету Универзитета у Београду, како је то наведено у овом уговору.

Уговором о учењу, који се односи на део студијског програма који се реализује на другој високошколској установи у трајању од једног семестра, не може се предвидети мање од 19 ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова који носе предмети предвиђени одговарајућим студијским програмом Правног факултета Универзитета у Београду, а који се у довољној мери преклапају са предметима који ће бити одслушани и положени на другој високошколској установи, не може бити мањи од 10. Студенти мастер и докторских академских студија у Уговору о учењу могу да предложе признавање 10 ЕСПБ бодова за научноистраживачки рад и припрему мастер рада, односно пројекта докторске дисертације. Предмети чији садржај битније одступа од садржаја који се уклапају у исход процеса учења који је дефинисан студијским програмом, посебно се евидентирају у додатку дипломи, при чему се тако остварени ЕСПБ бодови не рачунају у збир предвиђен обимом студија. За време трајања мобилности, Уговор о учењу је могуће изменити у складу са договором са продеканом за међународну сарадњу.

Образац Уговора о учењу за мобилност која се реализује у оквиру Еразмус+ програма може се преузети овде.

Образац Уговора о учењу за мобилност која се реализује на основу другог програма мобилности или билатералног споразума о сарадњи може се преузети овде.

Листа предметних координатора по катедрама:

Катедра за теорију,социологију и филозофију права

Катедра за кривично право

Катедра за јавно право

Катедра за правно-економске науке

Катедра за међународно право и међународне односе

Катедра за грађанско право

Катедра за правну историју

Честа питања и одговори

Ради благовременог спровођења процедуре везане за пријаву на конкурс, моле се студенти да најмање 7 дана пре истека рока за пријављивање припреме документацију и контактирају особу задужену за међународну сарадњу.

За детаљније информације у вези са програмима мобилности заинтересовани студенти могу да се обрате продекану за међународну сарадњу проф. др Јелени Лепетић путем електронске поште на адресу: јelena.lepetic@ius.bg.ac.rs или лично у време пријема студената, као и др Ивани Родић, која је задужена за међународну сарадњу, путем електронске поште на адресу: ivana.rodic@ius.bg.ac.rs, телефоном на број 011 3027 679 или лично у време пријема студената (од понедељка до четвртка од 11 до 13 часова, канцеларија Института за правне и друштвене науке, поред амфитеатра II).

ЕРАЗМУС+  ПРОГРАМ

Еразмус+ је највећи образовни програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области образовања, младих и спорта. Република Србија је учествовала у Еразмус+ програму од 2014. године у ограниченом капацитету, као партнерска земља, а 5. фебруара 2019. године је званично постала пуноправна чланица овог програма. Планирано трајање програма је до 2020. године.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – KA1, KA2 i KA3, и два посебна дела – Жан Моне пројекти, чији је циљ промовисање изврсности у настави и истраживању у области студија Европске уније, и Спорт, који обухвата пројекте чији је циљ пружање доприноса развоју европске димензије у спорту.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина, који обухватају мобилност студената и запослених на високошколским установама. Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Они подразумевају институционалну сарадњу програмских и партнерских земаља која се може остварити кроз пројекте изградње капацитета у високом образовању, пројекте стратешких партнерстава, савеза знања и савеза секторских вештина.

Пројекти у оквиру Кључне активности 3 (КА3) су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих

Више информација о Еразмус+ програму доступно је на  веб адреси.

За промовисање и спровођење Еразмус+ програма у Србији надлежна је Фондација Темпус, чија се брошура Стипендије за студенте и особље високошколских институција из Србије може преузети овде.

Правни факултет Универзитета у Београду учествује у имплементацији два Еразмус+ пројекта у оквиру Кључне активности 2 и то пројекта под називом Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian higher education and system“ – PESCHES и пројекта под називом „Interdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis”, као и Жан Моне пројекта под називом Free Trade Agreements and European Integration of SEE countries“.

Упутство за студенте који се пријављују за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1

Конкурси се расписују континуирано током године и објављују се на платформи Универзитета у Београду . Студент треба да отвори налог на наведеној платформи да би се пријавио за мобилност у оквиру Еразмус+ програма.

Преглед износа стипендија у оквиру Еразмус+ програма по земљама доступан je овде.

Списак документације неопходне за пријављивање на конкурс доступан је овде.

Упутство за припрему документације неопходне за пријављивање за мобилност у оквиру Еразмус+ програма КА1 може се преузети  овде.

Пример попуњених уговора о учењу  за основне, мастер и докторске студије.

Поред Еразмус+ програма, студенти Правног факултета Универзитета у Београду имају могућност да конкуришу и у оквиру следећих програма и мрежа:

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњоевропски програм за академске размене студената, наставног особља и истраживача. CEEPUS није програм Европске уније, али омогућава размену студената према начелно сличним принципима, али у нешто другачијем облику. CEEPUS студентима омогућава:

– дуже боравке, у трајању од једног или два семестра, ради стицања ЕСПБ бодова;

– краткорочне боравке, у трајању до три месеца, са циљем истраживања и писања мастер рада или докторске дисертације;

– краткорочне екскурзије, које се односе на боравак на зимским и летњим школама (у трајању до 6 дана).

Детаљне информације о CEEPUS програму и контакт Националног координатора за Србију у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије доступни су на веб-сајту.

Немачка служба за академску размену (DAAD –Deutsher Akademischer AustauschDienst)

Немачка служба за академску размену (DAAD – Deutsher Akademischer AustauschDienst) је највећа немачка организација која се бави финансијском подршком међународне сарадње високих школа. Њен циљ је пружање финансијске подршке академској сарадњи са иностранством, пре свега путем размене студената, наставника, сарадника и истраживача.

Више информација о програмима и начину стипендирања студенти могу добити у DAAD Информативном центру Београд, ул. Цара Уроша 36-38, 1. спрат, као и на веб-сајту.

Програм стипендирања немачке привреде Зоран Ђинђић

Фондација др Зоран Ђинђић заједно са Одбором немачке привреде за источну Европу (ОА), Савезним Министарством за економску сарадњу и развој (BMZ) и Немачком развојном агенцијом (GIZ) успешно спроводи од 2004. године Програм стипендија немачке привреде Зоран Ђинђић, чији је циљ да се квалификованим младим људима обезбеди стручно усавршавање у реномираним немачким компанијама у трајању од три до шест месеци.

Стипендије су намењене студентима завршних година основних и мастер студија, као и дипломираним стручњацима са првим радним искуством који нису напунили 30 година. Сваке године група од тридесетак младих људи путује у Немачку ради обављања стручне праксе у компанијама, као што су Siemens, Bosch и Deutsche Bank. Боравак у Немачкој им омогућава да се упознају са организацијом и функционисањем успешних немачких компанија, како би касније то знање и искуство пренели кроз своје будуће радно ангажовање у Србију.

Фондација др Зоран Ђинђић у сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу организује за све стипендисте интензивни припремни курс немачког језика у трајању од две недеље. Више информација о програму стипендирања немачке привреде Зоран Ђинђић доступно је на веб-сајту.

Alexander von Humboldt стипендије за младе истраживаче

Александар фон Хумболт (Alexander von Humboldt) фондација додељује сваке године до 500 истраживачких стипендија за високо квалификоване стране истраживаче са академском титулом доктора наука који нису старији од 40 година. Програм обезбеђује истраживачки боравак од 6 до 24 месеца у сарадњи са одабраном академском институцијом у Немачкој.

За добијање стипендије се могу пријавити доктори наука који су докторат одбранили у протекле четири године од дана подношења захтева, који имају објављене научне публикације у међународним часописима и поседују стручне референце које ће пружити информације о квалификацијама подносиоца захтева.

Више информација доступно је на веб-сајту Хумболтовог клуба Србије.

Стипендије Владе Републике Француске

У жељи да подстакну мобилност студената, Амбасада Републике Француске и Француски институт у Србији расписују сваке године конкурсе за доделу стипендија за студенте из Србије који желе да наставе школовање у Француској.

Могуће је конкурисати за неки од следећих програма:

  • Стипендије Владе Републике Француске;
  • Кофинансиране стипендије;
  • Стипендије за научна истраживања и
  • Остале стипендије.

Више информација о програмима и начину стипендирања доступно је на веб-сајту Француског института у Србији.

British Council

British Council је међународна организација Велике Британије, која се бави успостављањем односа у областима културе и образовања.

Више информација о стипендијама, грантовима, школаринама и новчаним позајмицама студентима који желе да студирају у Великој Британији доступно је на веб-сајту.

Global UGRAD програм

Global Undergraduate програм размене за Србију (Global UGRAD) омогућава талентованим студентима стипендије за размену на нивоу основних студија у трајању од једног семестра на универзитетима или колеџима у  Сједињеним Америчким Државама. Програм финансира Влада САД и Одељење за образовање и културу САД, уз подршку Америчке амбасаде у Београду и организације World Learning.  

Стипендија покрива трошкове пута, школарине, уџбеника, смештаја, медицинског осигурања, као и месечну новчану накнаду.

Више информација о програму доступно је на веб-сајту.контакт: cooperation@ius.bg.ac.rs

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.